Giao ước thắm thiết nghĩa tình dân doanh

Năm 2015, Công ty CP Phân bón Bình Điền và buôn R’long Phe, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ký Giao ước kết nghĩa với mục đích giúp bà con trong Buôn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ từ Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong Buôn không ngừng tăng.

Bộ mặt Buôn làng thay đổi toàn diện

5 năm qua, nhờ Giao ước kết nghĩa giữa Công ty CP Phân bón Bình Điền với Buôn R’long Phe (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) các ứng dụng khoa học kỹ thuật được áp dụng, cây trồng được đầu tư phân bón đã giúp năng suất cây trồng của bà con trong Buôn được tăng lên rõ rệt.

Năm 2015, sản lượng cà phê chỉ đạt khoảng 3 tấn cà phê nhân/ha thì sau 5 năm kết nghĩa sản lượng cà phê đã đạt 4 tấn/ha, tăng 20%, sản lượng lúa tăng 25% từ 3,5 tấn lên 4,5 tấn/ha. Nhờ đó, đời sống kinh tế người dân trong Buôn thay đổi từng ngày. Năm 2015, toàn Buôn có 209 hộ, trong đó có 89 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 42,5%, đến năm 2020 chỉ còn 70 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 26%, so với năm 2015 giảm 62%. Năm 2015 số hộ khá giả tăng từ 16,7% lên 44%.

Bà con Buôn R’long Phe đến dự Lễ tổng kết giao ước kết nghĩa 2015 - 2020 

Cũng nhờ giao ước kết nghĩa, số trẻ em đến trường không ngừng tăng. Năm 2015 trở về trước, tỷ lệ đến trường của con em trong Buôn chỉ chiếm 75-80%, đến nay, sau 5 năm kết nghĩa, 100% con em trong độ tuổi đi học đều được cắp sách đến trường. Học sinh khá và giỏi tăng lên từng năm.

Bên cạnh đó, thực hiện theo hương ước, quy ước của Buôn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không có các tệ nạn xẩy ra, nhân dân trong Buôn luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm phạm luật, nhiều năm liền được công nhận là Buôn văn hóa.

Đồng thời, việc xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được bà con trong Buôn hưởng ứng nhiệt tình. Những hủ tục lạc hậu từng bước bị xoá bỏ. Công tác kế hoạch hóa gia đình được thực hiện rất tốt, bình đẳng giới trong gia đình được quan tâm, kế hoạch chăm sóc bà mẹ và trẻ em được thực hiện theo hàng tháng hoặc quý, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đạt 100%.

Nỗ lực thực hiện tốt giao ước 2020 - 2025 

Sau lễ tổng kết 5 năm thực hiện Giao ước kết nghĩa (2015- 2020), Công ty CP Phân bón Bình Điền và Buôn Buôn R’long Phe tiếp tục ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2020- 2025 với sự có mặt của đại diện Ban Dân tộc tỉnh ủy Đắk Nông, các ban ngành đoàn thể huyện Đắk Glong, xã Quảng Sơn và đông đảo bà con trong Buôn đã tới dự.

Lễ ký Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2020- 2025

Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2020-2025 sẽ góp phần giúp đồng bào của Buôn R’Long Phe có điều kiện phát triển hơn nữa về kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cho bộ mặt Buôn thay đổi toàn diện và bền vững. Mục tiêu là giảm số hộ nghèo theo tiêu chí mới trong Buôn xuống dưới 15%. Hộ khá, giàu tăng 20% so với năm 2020. Năng suất cây trồng tăng bình quân 5% đến 10%. 100% con em trong Buôn trong độ tuổi đi học được cắp sách đến trường, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm 2025 tăng 30% so với năm 2020.

Nhở thực hiện tốt Giao ước kết nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khôi phục và giữ vững nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Tiếp tục chăm lo sức khỏe cho người dân. Quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khôi phục và giữ vững nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Giữ vững an ninh trật tự và phát huy danh hiệu Buôn văn hóa…

“Bình Điền được chọn kết nghĩa với Buôn R’Long Phe đang rất khó khăn của Tỉnh Đắk Nông là nhờ ở uy tín thương hiệu và trách nhiệm xã hội của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty với đồng bào ở vùng đất cao nguyên, sau khi đã thực hiện rất thành công 10 năm kết nghĩa với buôn Eana, thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk”- Ông Lê Quốc Phong, nguyên TGĐ Công ty phát biểu tại Lễ ký Giao ước kết nghĩa.

Theo đó, Bình Điền tập trung vào hai khâu, thông qua Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Hội đồng cố vấn khoa học của Công ty, các nhà khoa học có mặt thường xuyên, kịp thời tại Buôn giúp bà con chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và cách thức chăm sóc cây con cụ thể để đạt được năng suất cao, chất lượng nông sản tốt, giúp bà con gia tăng lợi nhuận. Công ty cung cấp phân bón chất lượng cao, số lượng lớn cho các hộ sản xuất trong Buôn có nhu cầu, hỗ trợ giá bán, không tính lãi, cho trả chậm … 

Ông Ngô Văn Đông, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền tặng quà cho đại diện Buôn R’Long Phe.

Ông K’ Khốt Atố, Phó ban Dân tộc, Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định: “5 năm qua, Công ty Bình Điền như một bà đỡ cho Buôn R’Long Phe ổn định cuộc sống mọi mặt. Việc cho bà con nhận phân bón, trả chậm mà không tính lãi, đã giúp bà con, nhất là những hộ nghèo yên tâm sản xuất, tích cực chăm sóc cây trồng để có năng suất cao, chất lượng nông sản tốt, giúp cho nhiều hộ nghèo, khó, dần ổn định, làm giàu trên mảnh đất của mình”.

Ông Y Drông, Buôn R’Long Phe, cho biết: “Sau 5 năm kết nghĩa với Công ty Bình Điền, Buôn có nhiều thay đổi. Gia đình tôi trồng 1,5 ha cà phê, tiêu và cây ăn quả, được nhận phân bón đầy đủ, đúng chất lượng, đúng lúc cần, lại được cho trả chậm đến cuối vụ, đã giúp gia đình thoát nghèo, có của ăn của để. Rồi hằng năm được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Lễ tết được hội họp, giao lưu, người già, nhà nghèo, trẻ con có quà, có học bổng học tập… từ Công ty CP Phân bón Bình Điền. Người dân Buôn R’Long Phe thật sự biết ơn Công ty”.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chụp ảnh lưu niệm với Già làng Y B’Bốc tại Lễ tổng kết Giao ước 2015 - 2020

Già làng Y B’Bốc chia sẻ “Rất vui mừng trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là của Công ty CP Phân bón Bình Điền đối với Buôn, giúp cho Buôn có nhiều thay đổi sau 5 năm qua. Già làng rất mong sự kết nghĩa sẽ được tiếp tục và đạt được kết quả trong thời gian tới”.

Ông Ngô Văn Đông, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt giao ước giữa Công ty và Buôn R’Long Phe trong 5 năm tới với những nỗ lực cao nhất theo thỏa thuận đã ký kết.

“Nhưng bà con trong Buôn cũng phải hứa với Công ty luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, chung sức xây dựng Buôn R’Long Phe ngày càng văn minh, gia đình mỗi người ngày càng ấm no, hạnh phúc” - ông Ngô Văn Đông phát biểu.

Lê Hoa