Hà Nội dẫn đầu về đầu tư công

Trong các tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.
Tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2021 ước tính đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2%; vốn địa phương quản lý 15,2 nghìn tỷ đồng, giảm 3,7%.

Tính chung 2 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 7,2% và tăng 17,9%).

Cụ thể: Vốn Trung ương quản lý đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% và tăng 13,6%; vốn địa phương quản lý đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4% và tăng 10,1%.

Trong các tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.

Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Hai của Hà Nội đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 65% thực hiện tháng trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 10,4% kế hoạch vốn năm 2021, gấp 5 lần của thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp Thành phố thực hiện 2.990 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,7% kế hoạch năm;

Vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 1.998 tỷ đồng, tăng 22,7% và đạt 8%;

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã, phường thực hiện 277 tỷ đồng, tăng 25,5% và đạt 12,3%, chủ yếu thực hiện vốn của các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 tháng đầu năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

đầu tư hà nội

Một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố

Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (đoạn Nhổn – Ga Hà Nội), có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32,9 nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại đoạn trên cao vào cuối năm 2021, đoạn đi ngầm vào cuối năm 2022.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được khởi công xây dựng từ đầu tháng 01/2019, công suất 270 nghìn m3/ngày với tổng mức đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động thi công đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhà thầu vẫn đang cố gắng vừa đảm bảo công tác cách ly, phòng chống dịch cũng như vừa hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ dự án.

Dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, Hà Nội giai đoạn 1, thuộc dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 7211 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 02/2021 8,8 tỷ đồng, ước thực hiện 02 tháng/2021 đạt 18,8 tỷ đồng.

Đông Hà