Hà Nội điều chỉnh giá khám chữa bệnh, người có BHYT hưởng lợi

Từ 1/5/2019, giá khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ tháng 5 tới, giá khám chữa bệnh đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được áp dụng mức giá tối đa theo Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, bằng với mức giá được thanh toán từ quỹ BHYT tại Thông tư 39/2018/TT-BYT đang áp dụng với người có thẻ BHYT.

Trước đó, trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đang được áp dụng giá dịch vụ chỉ tính mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng, nay điều chỉnh lên 1.390.000 đồng, tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT.

Danh mục giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc quỹ BHYT chi trả bao gồm: 10 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Giá dịch vụ tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương để đảm bảo việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện trước ngày 1/5/2019 và ra viện sau ngày 1/5/2019 tiếp tục được áp dụng mức giá hiện hành trước thời điểm thực hiện mức giá mới.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này chỉ tác động đến đối tượng chưa tham gia BHYT. Về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, vì các đối tượng này đã được nhà nước mua, hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT và được BHYT thanh toán phần lớn chi phí khi khám chữa bệnh.

Thy Thảo