Hà Nội phát triển công nghiệp hỗ trợ trên 3 lĩnh vực

Hà Nội mới ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố năm 2020.
dệt may
Hà Nội ưu tiên CNHT phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và CNHT cho ngành dệt may

 

Chương trình đặt ra 5 mục tiêu chung:

Một là, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển các doanh nghiệp CNHT.

Hai là, tập trung phát triển các lĩnh vực CNHT dựa trên nhu cầu và lợi thế phát triển của Hà Nội, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp của Hà Nội và cả nước, bao gồm 3 lĩnh vực chủ chốt: Sản xuất linh kiện phụ tùng, CNHT phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và CNHT cho ngành dệt may - da giày. Đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ba là đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành CNHT Hà Nội thông qua việc nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn.

Bốn là nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp CNHT tại Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Năm là, thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực CNHT nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT.

Trên cơ sở đó, đưa ra những mục tiêu cụ thể:

Đến hết năm 2020, có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CNHT tại Hà Nội.

Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội

 

Trong đó, có khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội;

Chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực CNHT hàng năm tăng trên 12%, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân ngành công nghiệp 02 năm 2019 - 2020 đạt từ 9,78 - 10,79%/năm để đạt mục tiêu cả giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,6 - 9%.

Để đạt được những mục tiêu trên, một nội dung rất quan trọng được thành phố quan tâm chỉ đạo, đó là kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

công nghiệp hỗ trợ
Đến hết năm 2020, có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CNHT tại Hà Nội.

 

Trong đó có tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT: Thuê chuyên gia tư vấn để trực tiếp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, mặt hàng sản xuất thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT).

Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm CNHT Hà Nội, bao gồm tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm CNHT tại Hà Nội năm 2020, với quy mô khoảng 250 gian hàng của các doanh nghiệp CNHT Hà Nội và trong nước, các doanh nghiệp Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông - Trung Quốc, Thái Lan,...

Thông qua Hội chợ giúp các doanh nghiệp Hà Nội nâng cao năng lực, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo: linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm; sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng;

Tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế; Tạo môi trường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp (matching) nhằm sản xuất chế tạo cung ứng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất công nghiệp chính.

triển lãm công nghiệp hỗ trợ
Sẽ tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm CNHT tại Hà Nội năm 2020. 

 

Tổ chức Hội thảo quốc tế bên lề Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm CNHT tại Hà Nội năm 2020. Dự kiến, Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là đại diện các Bộ ngành, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp CNHT, các chuyên gia về CNHT trong và ngoài nước.

Đà Bắc