Hà Tĩnh: Khảo sát dự án Nhà máy điện gió biển Kỳ Anh có tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỉ đồng

Nhà máy điện gió biển Kỳ Anh có công suất 498 MW, gồm 83 tua bin gió, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.161 tỷ đồng. Sản lượng điện dự kiến là 1,4 triệu MWh/năm, doanh thu hơn 2.770 tỷ đồng/năm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty CP Eco Land (Eco Land) nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió biển Kỳ Anh tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) với diện tích nghiên cứu, khảo sát khoảng 6.161 ha trên mặt biển.

Nhà máy điện gió biển Kỳ Anh có công suất 498 MW, gồm 83 tua bin gió, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.161 tỷ đồng. Sản lượng điện dự kiến là 1,4 triệu MWh/năm, doanh thu hơn 2.770 tỷ đồng/năm.

Theo văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc khảo sát, nghiên cứu dự án được thực hiện trong phạm vi vùng biển 6 hải lý trở vào.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Eco Land tự chịu mọi kinh phí để thực hiện công việc liên quan đến khảo sát, nghiên cứu dự án nêu trên và trong mọi trường hợp kinh phí này không được hoàn trả.

Thời gian thực hiện chủ trương trên là 18 tháng kể từ ngày đồng ý chủ trương, bao gồm cả thời gian khảo sát đo gió. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch thì văn bản cho chủ trương này hết hiệu lực.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Eco Land trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án, nhà đầu tư chịu trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghiên cứu, tính toán, đảm bảo dự án khả thi, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng, vi phạm đến các công trình liên quan đã có, các quy hoạch an ninh quốc phòng, quy hoạch du lịch, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, các quy hoạch liên quan, hiện trạng các công trình công cộng, các dự án và các vấn đề an sinh xã hội.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Eco Land triển khai thực hiện nội dung nêu trên và các nội dung khác có liên quan đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật./.

T.Xuân