Hải Phòng: Người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về ATTP

Triển khai kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm giai đoạn từ 2016-2020, Sở Công Thương Hải Phòng đã hoạt động tích cực trên nhiều mặt.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng

Thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các phòng, ban triển khai các chương trình, kế hoạch về bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ năm 2017 đến 7 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương Hải Phòng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đến tận địa bàn dân cư về mục đích, ý nghĩa, lợi ích từ việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Cùng với đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ATTP... để vận động hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Qua công tác thông tin, truyền thông được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phối hợp tốt công tác giám sát

Đối với Hải Phòng, Sở Công Thương tỉnh đã chú trọng vào công tác phối hợp giám sát và thanh kiểm tra để tăng cường hiệu quả hoạt động của Chương trình 90 với sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hàng năm, Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra liên ngành về ATTP có sự tham gia phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Năm 2017, tổ chức 2 đợt kiểm tra tại 74 cơ sở; năm 2018, tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 130 cơ sở; năm 2019, tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 78 cơ sở và 7 tháng đầu năm 2020, tổ chức 1 đợt kiểm tra tại 37 cơ sở.

Điển hình, năm 2016, Sở Công Thương Hải Phòng đã tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì cùng Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo và Thủy Nguyên.

Năm 2017, tham gia Đoàn giám sát do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì tổ chức kiểm tra về công tác triển khai thực hiện vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại các quận, huyện trên địa bàn.

Năm 2018, tham gia cùng Đoàn giám sát về công tác bảo đảm ATTP trong các bữa ăn tập thể tại các trường học học trên địa bàn quận Lê Chân; giám sát các chợ, cửa hàng ăn uống, bếp ăn trường mầm non tại quận Lê Chân, Hải An; năm 2019, giám sát các chợ, cửa hàng ăn uống trên địa bàn quận Kiến An, huyện Kiến Thụy, Cát Hải; năm 2020, giám sát tại chợ, điểm giết mổ tập trung, cửa hàng ăn uống tại quận Đồ Sơn, huyện An Lão...

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Đoàn giám sát đã kiến nghị, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở địa phương, cơ sở.

Trong giai đoạn tới, để công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Phòng đạt hiệu quả hơn, Sở Công Thương kiến nghị cần ban hành quy định mẫu Bản cam kết bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối kết hợp với các Sở, ngành liên quan về vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

"Trong những tháng cuối năm 2020, ngoài việc, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm theo quy định, Hải Phòng sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn tiêu thụ ở trong nội địa cũng như giới thiệu ra tỉnh ngoài và vươn tới xuất khẩu ra nước ngoài", đại diện Sở Công Thương Hải Phòng chia sẻ.

Hạ An