Cầu nối doanh nghiệp với Chính phủ 

Trong những năm qua, VBA đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các thành viên với bộ ngành và Chính phủ, giúp các doanh nghiệp thành viên tiếp cận với những chính sách liên quan đến Ngành, đồng thời cũng đại diện cho các doanh nghiệp có những ý kiến đóng góp tích cực vào những chính sách mà các bộ, ngành và Chính phủ đề ra. VBA đã tham gia cùng Bộ Công Thương xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - NGK Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 và được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009. Hiệp hội cũng tham gia góp ý xây dựng Nghị định quản lý kinh doanh Bia - Rượu - NGK. Đặc biệt là tham gia góp ý với Bộ Tài chính về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với mục tiêu là các doanh nghiệp vẫn phát triển mà Nhà nước không thất thu thuế. Mới đây nhất là góp ý vào Dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn”.
Tuy nhiên, thành công nhất trong nhiệm kỳ III (2005-2010) là VBA đã xây dựng được Quy chế Marketing – Những qui định truyền thông thương mại có trách nhiệm của ngành Bia Việt Nam, trong đó 8 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về sản xuất Bia đã ký cam kết thực hiện Quy chế, thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng từ khâu sản xuất đến khâu phân phối hàng hóa. Hiện, VBA đang có những hoạt động truyền thông về Quy chế Marketing trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm góp phần đưa Quy chế đi vào thực thi đạt hiệu quả cao.
Bên cạnh việc tham gia xây dựng các chính sách, VBA còn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, làm cầu nối thông tin từ các doanh nghiệp trong Hiệp hội đến với các doanh nghiệp nước ngoài. Kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành Đồ uống Việt Nam.
Công tác truyền thông của Hiệp hội cũng được đẩy mạnh với sự thay đổi không ngừng của Tạp chí Đồ uống – cơ quan ngôn luận của Hiệp hội và những chuyên mục hấp dẫn trên website: http://www.vba.com.vn. 

Nhiệm kỳ mới: Phát triển hội viên
Trong phiên họp trù bị mới đây của Ban Chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ III, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội BCH nhiệm kỳ IV (2010-2015), Hội nghị đã thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam. Trong đó chú trọng tới phát triển hội viên. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội trong giai đoạn 5 năm tới. Một điểm khác biệt trong Dự thảo Điều lệ nhiệm kỳ này là sự mở rộng phát triển hội viên đến các cá nhân với qui định: Công dân, các tổ chức pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, chế biến Bia - Rượu - NGK… tán thành Điều lệ Hiệp hội, đóng tiền gia nhập Hiệp hội và Hội phí đầy đủ, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Với qui định mới này, VBA mong muốn đẩy mạnh sự phát triển của Hiệp hội cả về số lượng và chất lượng. Mục tiêu cụ thể là đến cuối giai đoạn 5 năm, Hiệp hội sẽ có từ 180 đến 250 hội viên, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, hội, chi hội địa phương và hội viên liên kết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Cũng trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội đề ra kế hoạch thành lập Trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách pháp luật; Trung tâm tư vấn và đào tạo; Trung tâm thông tin, thương mại điện tử. Thành lập Công ty Thương mại và Truyền thông Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam; Công ty Tư vấn chuyển giao công nghệ mới trong ngành Đồ uống… nhằm tăng thêm nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động của Hiệp hội.
Dự kiến, Đại hội Ban chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam nhiệm kỳ IV (2010-2015) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2010.