Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với hình thức XTTM mới

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với hình thức XTTM mới gia tăng XTTM qua môi trường thương mại điện tử, Bộ Công Thương và Amazon Global Selling đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu qua hệ thống bán hàng trực tuyến của Amazon.
Bộ Công Thương chính thức hợp tác với Amazon từ đầu năm 2019 để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kinh doanh trên nền tảng này
Bộ Công Thương chính thức hợp tác với Amazon từ đầu năm 2019 để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử

 

Nhằm đổi mới phương thức XTTM để hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý thực hiện Chương trình XTTM quốc gia, theo hướng phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ – CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương.

Để cụ thể hóa quy định về XTTM, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại.

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý đối với Chương trình cấp quốc gia về XTTM; xác định chi tiết các loại hình XTTM và các loại hình XTTM mới; tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức XTTM trung ương và địa phương triển khai hiệu quả công tác XTTM toàn diện từ khâu nâng cao năng lực XTTM; hoàn thiện và phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển thị trường, quảng bá hình ảnh và xây dựng uy tín ngành hàng xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh mới; tổ chức hội chợ, triển lãm đối với các sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến Xúc tiến thương mại thông qua Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal
Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến Xúc tiến thương mại thông qua Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal

 

Bên cạnh đó nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với hình thức XTTM mới gia tăng XTTM qua môi trường thương mại điện tử, Bộ Công Thương và Amazon Global Selling đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu qua hệ thống bán hàng trực tuyến của Amazon.

Các chương trình hợp tác chính bao gồm: Xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, Phát triển thương hiệu Việt Nam trên Amazon, Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam về thương mại điện tử, Gian hàng chung.

Bộ Công Thương đã tổ chức đăng ký và lựa chọn được 105 doanh nghiệp tham gia chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon. Các doanh nghiệp này đã được tham gia 3 chương trình đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp tạo tài khoản, quảng cáo sản phẩm và phát triển thương hiệu trên hệ thống của Amazon.

Thông qua các chương trình đào tạo, hướng dẫn đã có 53 doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mở được tài khoản cũng như nắm được quy trình để đưa hàng lên Amazon, 16 doanh nghiệp gửi hàng sang kho Amazon tại Hoa Kỳ, trong đó có 12 doanh nghiệp đã bán được sản phẩm.

 Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Xúc tiến thương mại Việt Nam - Ấn Độ: Cơ hội & Thách thức hậu Covid 19”
Hội thảo trực tuyến “Xúc tiến thương mại Việt Nam - Ấn Độ: Cơ hội & Thách thức hậu Covid 19” ngày 28/4/2020

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon.

Kế hoạch hợp tác đã xác lập vai trò của Bộ Công Thương trong hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả môi trường TMĐT của Amazon để xuất khẩu hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam với các cơ chế minh bạch rõ ràng, giảm thiểu rủi ro với chi phí tiết kiệm.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử giai đoạn 2 trong năm 2020, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Amazon trong 3 năm tới.

Nghi Lộc