Hoa Kỳ kéo dài thời hạn rà soát chống bán phá giá và chống trợ cấp

Quyết định này nhằm giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19, thông qua việc doanh nghiệp có thể nhanh chóng điều chỉnh theo thời hạn mới.

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định kéo dài thời hạn tối đa thêm 50 ngày cho tất cả các cuộc rà soát hành chính về thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp do ảnh hưởng của Covid-19.

Bên cạnh đó, việc gia hạn này cũng được áp dụng đối với các thời hạn để các bên gửi các bản trả lời, thông tin, bình luận gửi tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, nếu thời hạn mới rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, thì thời hạn đó sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tuy nhiên, việc gia hạn này không áp dụng với các trường hợp sau:

- Các vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp mới được khởi xướng;

- Các thời hạn hoàn trả thuế theo lệnh của tòa án và các thủ tục tố tụng hành chính liên quan;

- Các cuộc thẩm tra;

- Các cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế và rà soát thay đổi hành vi lẩn tránh thuế;

- Rà soát hoàng hôn (rà soát cuối kỳ);

- Rà soát đối với nhà xuất khẩu/sản xuất mới.

Quyết định kéo dài thời hạn của tất cả các cuộc rà soát hành chính về thuế chống bán phá giáchống trợ cấp được đưa ra (khoảng 200 vụ việc) với mục đích giảm bớt áp lực cho các bên liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19 thông qua việc các bên có thể nhanh chóng điều chỉnh theo thời hạn mới. Tuy nhiên, đối với từng vụ việc, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có thông báo cụ thể cho từng trường hợp.

Do đó, Hoa Kỳ khuyến nghị các bên liên quan liên hệ với cơ quan điều tra của Hoa Kỳ để nhận được thông báo cho từng vụ việc cụ thể.

Về phía Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp có liên quan tới các cuộc rà soát hành chính về thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của DOC trong giai đoạn 01/02/2019 - 31/01/2020 chủ động thường xuyên liên lạc với phía Hoa Kỳ hoặc Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương để theo dõi thời hạn rà soát cho từng vụ việc nhằm tuân thủ đúng quy định của Hoa Kỳ.

Thy Thảo