Hoàn thành vượt mức kế hoạch, PV GAS “gánh” nửa doanh thu của toàn PVN trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng PV GAS đã không ngừng cố gắng để vượt qua những khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 4-42%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 6-54%.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020,  Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020 là một giai đoạn đặc biệt chưa từng có, khi PV GAS nói riêng, toàn Việt Nam và Thế giới nói chung chịu ảnh hưởng của tác động kém của dịch Covid-19 bùng phát và giá dầu biến động xấu. Nhưng đây cũng là thời điểm PV GAS khẳng định những nỗ lực vượt bậc của mình để đạt được thành quả đáng biểu dương: tiếp tục duy trì vị thế đơn vị lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gánh vác khoảng ½ tổng doanh thu của toàn Tập đoàn; đảm bảo guồng SXKD – tiến độ thực hiện các dự án với tiêu chuẩn an toàn - bảo vệ môi trường được đề cao, không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

PVGAS
PV GAS thường xuyên tổ chức diễn tập PCCC để bảo vệ tuyệt đối an ninh – an toàn hệ thống Khí

PV GAS đã không ngừng nỗ lực để vượt qua thách thức, khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng sản lượng khí sản xuất và cung cấp khoảng 4,6 tỷ m3 , bằng 104% kế hoạch 6 tháng; Sản xuất và cung cấp khoảng 31 ngàn tấn condensate, bằng 110% kế hoạch 6 tháng; Sản xuất và kinh doanh khoảng 923 ngàn tấn LPG, bằng 142% kế hoạch 6 tháng. Qua đó, PV GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 33.438 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.941 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 6 tháng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.930 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 6 tháng; nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 2.275 tỷ đồng, bằng 154% kế hoạch 6 tháng.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS. Các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của PV GAS hoạt động ổn định. Công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí, cấp khí với nỗ lực tối đa; triển khai tích cực công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm (Giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh; DA đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; DA cải hoán GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí Nam Côn Sơn 2; DA kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; DA mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; DA nâng công suất bồn chứa LPG Thị Vải;...); đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán khí, cước phí mới; triển khai công tác tái cấu trúc, phát triển thị trường/thị phần; … PV GAS cũng đã có những bước ứng phó kịp thời, phòng chống hiệu quả dịch Covid – 19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của PV GAS được thành lập và  tiếp tục được duy trì; tuân thủ nghiêm các chỉ thị/chỉ đạo/quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch bệnh; cập nhật và ban hành quy trình hướng dẫn/kế hoạch ứng phó dịch bệnh để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục;... Đến thời điểm hiện tại PV GAS không có trường hợp CBCNV nào bị nhiễm bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS cũng đã triển khai nhiều phần việc quan trọng khác liên quan đến các dự án LNG/phát triển mỏ như: các công tác liên quan đến việc thành lập pháp nhân cho Kho LNG Sơn Mỹ; đàm phán các hợp đồng cung cấp khí tái hóa từ LNG cho các nhà máy điện Sơn Mỹ 1, Nhơn Trạch 3 và 4; ký MOU với nhà máy điện Phú Mỹ 3 BOT về việc cung cấp và tiêu thụ LNG; các công tác liên quan đến triển khai dự án Lạc Đà Vàng, thỏa thuận khung hợp đồng mua bán khí Sư Tử Trắng; ...

PVGAS Nguyễn Sinh Khang
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh Khang đã khẳng định sự cần thiết và tính hữu ích của các cuộc họp toàn thể thường kỳ mà Tổng Giám đốc PV GAS thường xuyên tổ chức với các hình thức linh hoạt như họp trực tuyến, họp khẩn tại công trình

 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh Khang khẳng định trong khó khăn thử thách của 6 tháng đầu năm 2020, việc PV GAS giữ vững được vị thế, ứng phó kịp thời để từng bước vượt qua khó khăn, thích ứng với điều kiện mới là kết quả chung đáng ghi nhận. Chủ tịch Nguyễn Sinh Khang kêu gọi toàn thể PV GAS bám sát kế hoạch đã đề ra để tiếp tục phấn đấu, không lơi là trách nhiệm, tiếp tục xử lý các khó khăn thách thức, rà soát và phát triển hệ thống quản trị, vì thương hiệu PV GAS và vì chính người lao động, các cổ đông của PV GAS.

Trong 6 tháng cuối năm, với dự báo giá dầu tiếp tục biến động khó lường, dự kiến ở mức thấp so với kế hoạch; dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh; các bên cung cấp/tiêu thụ khí đều thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa dừng khí; một số lô/mỏ giảm/dừng cấp khí để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, đấu nối hệ thống mới. Bên cạnh đó, trong mùa mưa bão, việc thi công các dự án phần trên bờ cũng như phần biển sẽ khó khăn và phức tạp, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên việc đảm bảo tiến độ hoàn thành của các dự án là hết sức khó khăn.

PVGAS
PV GAS tích cực khen thưởng nhân viên, tập thể lao động để động viên tinh thần, tôn vinh gương sáng lao động

Trong tình hình đó, PV GAS đặt mục tiêu chính là vận hành an toàn hệ thống khí; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng; tập trung xử lý vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thực hiện giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19 đến tiến độ dự án, xây dựng các kịch bản, kế hoạch tương ứng với tình hình thực tế và nỗ lực triển khai thực hiện; rà soát, chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn trong các đợt dừng khí tháng 8, 9/2020, đảm bảo đưa hệ thống vào vận hành an toàn, theo tiến độ; tập trung triển khai các dự án/phương án cấp LNG, LPG; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc; làm việc với các cấp có thẩm quyền về cước phí; đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán khí; chú trọng quản trị rủi ro và xây dựng/nâng tầm hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế những rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.....

Nguyên Hà