Hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSCĐ năm 2020

Hoà chung với phong trào hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (tháng 5), bên cạnh việc tổ chức lễ phát động hưởng ứng, Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp cùng các Phân xưởng sửa chữa tại Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát tổ chức thi đua trong tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Trước tác động tiêu cực của Đại dịch Covid-19, BCH Công đoàn cơ sở thành viên cùng phối hợp cùng với Phân xưởng đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV lao động, chủ động đề xuất với với BCH công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thăm hỏi, động viên cho các CBCNV lao động có hoàn cảnh khó khăn kịp thời để các CBCNV lao động yên tâm sản xuất.

CBCNV Phân xưởng sửa chữa Cơ khí - Thuỷ lực tại TĐ HQBC thi đua, phấn đấu đẩy mạnh công tác SCL Cửa van cung đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra
CBCNV Phân xưởng sửa chữa Cơ khí - Thuỷ lực tại TĐ HQBC thi đua, phấn đấu đẩy mạnh công tác SCL Cửa van cung đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra 

Ở các doanh nghiệp gặp khó khăn đang phải tạm dừng, thu hẹp sản xuất do đại dịch Covid-19, BCH Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp cùng các Phân xưởng đề xuất, trao đổi, thống nhất với Ban lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN xây dựng các phương án bố trí sắp xếp lao động, giải pháp thúc đẩy SXKD tại Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát. Đồng thời, phát động tổ chức phong trào thi đua “Tập thể tốt - Công nhân lao động giỏi tiêu biểu”, vận động CBCNV của 02 phân xưởng sửa chữa phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, phấn đấu đạt "Tổ, đội đạt năng suất cao" trong Tháng Công nhân.

Có lẽ không nhiều hình thức tuyên truyền về tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nhưng mỗi CBCNV không những nhận thức cao được tầm quan trọng của việc giữ vững an toàn lao động trong sản xuất, CBCNV còn giúp đỡ lẫn nhau chỉ ra những sai sót, vi phạm các nội quy, quy trình, quy phạm an toàn trong quá trình thực hiện công việc, cùng nhau thực hiện cho đúng. Ngoài ra, các CBCNV của 02 phân xưởng cùng chung tay tích cực đẩy mạnh các công tác Sửa chữa tại hai nhà máy Huội Quảng và Bản Chát đáp ứng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

CBCNV của 02 PXSC tại Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát phấn khởi hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
CBCNV của 02 PXSC tại Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát phấn khởi hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Kết thúc việc hưởng ứng và phát động thi đua tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020, CBCNV lao động của 02 phân xưởng sửa chữa chấp hành tốt các quy định về an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. CBCNV của 02 PXSC nhận thức sâu và rộng hơn về tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động.

Các CBCNV nổi bật, tích cực, chấp hành tốt công tác an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác sản xuất đã được BCH Công đoàn cơ sở thành viên và lãnh đạo phân xưởng đề xuất xét thưởng thành tích thi đua trong tháng, nhằm mục đích khích lệ, động viên CBCNV lao động luôn duy trì và phát huy hơn nữa về việc chấp hành nghiêm chỉnh trong công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất.

Lê Quang