Hoạt động khuyến công: Tiếp sức cho công nghiệp nông thôn phát triển

Năm năm qua, Chương trình Khuyến công quốc gia đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hơn 18.000 lao động nông thôn được nâng cao tay nghề

Đó là kết quả tích cực được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông tin tại Hội nghị sơ kết Chương trình Khuyến công quốc gia, giai đoạn 2014-2018 diễn ra sáng 24/4/2019.

Hội nghị do Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014 - 2018. Từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. Đồng thời đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần thực hiện đối với Chương trình Khuyến công quốc gia (chương trình) giai đoạn tiếp theo.

hoạt động khuyến công
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, Chương trình Khuyến công quốc gia mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tổng kết những thành tựu đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình KCQG, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 - 2018 của cả nước đã được phê duyệt là 1.186,193 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí KCQG là 481,407 tỷ đồng, chiếm 40,58 % tổng kinh phí, kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 704,786 tỷ đồng, chiếm 59,42% tổng kinh phí.

Giai đoạn 2014 - 2018, Chương trình đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho hơn 17.900 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho 10.240 học viên tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành, đào tạo nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Đồng thời, trong giai đoạn 2014-2018, Chương trình cũng hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật - đây là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công. Cùng với đó, tổ chức thành công 15 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2016, 2018, tổ chức 02 triển lãm, hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia tại Hà Nội.

khuyến công quốc gia
5 năm triển khai, Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%

 

Thông qua đó, đã tôn vinh 610 sản phẩm cấp khu vực và 202 sản phẩm cấp quốc gia có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó đã hỗ trợ 48 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và hỗ trợ 4.363 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước.

Ngoài ra, hàng năm, để hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, chương trình đã tổ chức 3 Hội nghị khuyến công vùng tại 03 khu vực Bắc - Trung - Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các đề án khuyến công đảm bảo tính thống nhất chặt chẽ và hiệu quả; tăng cường tính liên kết vùng, liên kết giữa các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hoạt động khuyến công thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm vừa qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, từ năm 2014, Chương trình KCQG đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 5 năm, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới.

khuyến công quốc gia

khuyến công quốc gia
Để thực hiện các nhiệm vụ khuyến công trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Trần Tuần Anh yêu cầu, tạo mọi điều kiện cho các cơ sở CNNT thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số thông qua chính sách khuyến công

Bên cạnh đó, Chương trình KCQG đã khuyến khích hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sức khỏe của con người.

“Các hoạt động khuyến công đặc biệt là hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến.. đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn, phát triển đời sống văn hóa- xã hội, đặc biệt là những vùng kinh tế khó khăn”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nhận định, thời gian tới, việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi những tác động của nền kinh tế trong và ngoài nước. Hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng chậm lại do hoạt động thương mại trên thế giới đang có chiều hướng chững lại; hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu theo lộ trình giảm thuế của các FTA...

Do vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị, thời gian tới, UBND  và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tập trung hỗ trợ các nội dung, hoạt động hiệu quả của chương trình như: xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến.

Chú trọng hỗ trợ phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại hóa nông thôn, có giá trị tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn và phải tạo được nhiều việc làm hơn nữa cho lao động nông thôn, gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp.

“Đặc biệt, phải chú trọng các hoạt động sáng tạo, các chỉ số tác động về giá trị gia tăng, tiến bộ về công nghệ, xã hội, môi trường. Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở CNNT thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số thông qua chính sách khuyến công. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Hồng Hà