Hội nghị đại biểu Người lao động EVN SPC: Khẳng định giá trị của Người lao động

Ngày 24/7/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc EVN SPC, ông Nguyễn Phước Đức cho biết: “Hội nghị đại biểu Người lao động EVN SPC năm 2020 là diễn đàn dân chủ trực tiếp để người sử dụng lao động báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành năm 2018-2019, định hướng kế hoạch công tác năm 2020 đồng thời đánh giá tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Hội nghị cũng nhằm thể hiện sự thống nhất, tinh thần đoàn kết từ các cấp Lãnh đạo đến cán bộ và NLĐ trong toàn Tổng công ty quyết tâm, đồng lòng, xây dựng EVN SPC ngày một phát triển.”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN SPC khẳng định với sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, EVN SPC đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động.

Lãnh đạo và Công đoàn EVN SPC luôn quan tâm để đảm bảo các quyền lợi tối đa cho NLĐ, khẳng định thực hiện cam kết giữa NLĐ và người quản lý lao động; đề cao vai trò và khẳng định giá trị quý giá của người lao động đối với sự phát triển của EVN SPC.

evnspc
Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký kết Thảo ước lao động tập thể EVNSPC năm 2020

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV EVN SPC, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV EVN SPC trong thời gian qua; nhấn mạnh, vai trò tiên phong của CNTT và cuộc Cách mạng 4.0 trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp… Tập thể lãnh đạo và CBCNV EVN SPC cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết giữa các đơn vị để người lao động đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tinh thần của Hội nghị sẽ được lan tỏa đến toàn thể CBCNV, người lao động của EVN SPC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy cao nhất trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, EVN SPC cần có nhiều giải pháp đồng bộ, tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với dự báo những khó khăn trong hoạt động cung cấp điện..

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 gồm 07 thành viên và nhất trí thông qua, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Hội nghị người lao động là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm cuả người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị.

Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Lê Hoa