Hướng dẫn cấp C/O ưu đãi đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 7939/BCT-XNK ngày 27/8/2012, đề nghị các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trước mắt xem xét cấp C/O ưu đãi cho các trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan. Nộ

1. Người xin cấp C/O là thương nhân sản xuất hoặc xuất khẩu Việt Nam hoặc người được ủy quyền hợp pháp nếu xuất trình một trong các chứng từ sau:
(i) hợp đồng ký giữa khách hàng nước ngoài (chủ sở hữu hàng hóa) với ngưới nhập khẩu (tại nước có FTA với Việt Nam) có điều khoản chỉ định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu đó; hoặc
(ii) hợp đồng ký giữa thương nhân Việt Nam và khách hàng nước ngoài có điều khoản chỉ định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhận hàng cụ thể tại các nước thành viên FTA. 

2. Chủ kho ngoại quan là thương nhân Việt Nam đồng thời là chủ sở hữu hàng hóa. Nếu chủ kho ngoại quan là thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ cấp C/O trong trường hợp thương nhân có quyền xuất khẩu những mặt hàng phù hợp với mặt hàng xin cấp C/O.
  • Từ khóa: