Hướng đến gắn kết và chủ động thích ứng, các nước ASEAN tìm kiếm sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư

Sáng 10/3, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 (AEM hẹp 26) tại TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC).

Hội nghị tham vấn có sự tham dự của các Bộ trưởng Kinh tế, các trưởng đoàn chuyên gia kinh tế cấp cao của 10 nước thành viên ASEAN và 9 quốc gia đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zeland, Hoa Kỳ, Nga và Canada), Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký ASEAN, cùng 10 thành viên ASEAN BAC.

Toàn cảnh Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN
Toàn cảnh Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng” (Cohesive and Responsive), trong đó khái niệm “gắn kết” (cohesive) phản ánh nhu cầu củng cố khối đoàn kết thống nhất của ASEAN, gia tăng liên kết và kết nối, đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác với cộng đồng toàn cầu, và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN.

Trong khi đó, khái niệm “chủ động thích ứng” (responsive) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và khả năng thích ứng trước những thời cơ và thách thức gây ra do những chuyển biến nhanh chóng trong cục diện khu vực và thế giới. Đồng thời chủ đề được lựa chọn cũng phù hợp với một số trọng tâm của kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025 là chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị tham vấn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị tham vấn

Tại Hội nghị tham vấn, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) đã có các sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp MSME tập trung vào các ngành cốt lõi (như thương mại điện tử, du lịch, vận tải và logistics) và có chính sách cải cách xuyên suốt.

Ngoài ra, ASEAN BAC cũng thể hiện vai trò thúc đẩy kinh tế thế giới và góp phần xây dựng AEC thành một môi trường năng động và nhiều cơ hội thông qua các dự án như: Dự án tăng cường và phát triển con người ASEAN và dự án Kết nối nền tảng thương mại số (AHEAD) 2020, Dự án kết nối thương mại số, Dự án kết nối tăng trưởng thông minh trong ASEAN, Nâng cấp mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp ASEAN (AMEN).

Chủ đề Năm ASEAN 2020, do Việt Nam làm chủ nhà, là “Gắn kết và chủ động thích ứng”
Chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2020, do Việt Nam làm chủ nhà, là “Gắn kết và chủ động thích ứng”

Dự kiến, kết quả của AEM hẹp 26 sẽ được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh công bố vào cuối chiều nay (10/3).

Trước đó, ngày 8/3, Bộ Công Thương Việt Nam đã chủ trì phiên họp trù bị của các quan chức Kinh tế Cao cấp (SEOM) ASEAN.

Tại phiên họp, các Quan chức kinh tế đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên AEM hẹp 26, trong đó điểm nhấn là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm ta là Chủ tịch ASEAN 2020, dựa trên 3 định hướng chính: (i) Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; (ii) Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; và (iii) Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

 

Thy Thảo