Theo phương án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau khi cổ phần hóa, Vinalines sẽ có vốn điều lệ hơn 14.046 tỷ đồng, bao gồm giá trị vốn Nhà nước hơn 11.946 tỷ đồng. Dự kiến, việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ tiến hành trong tháng 9/2018. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các tập đoàn Hàn Quốc như Hyundai Motor, SK và Tập đoàn xi măng Thái Lan Siam Cement hiện đang là một trong những nhà đầu tư quan tâm tới Vinalines. Thời điểm hiện tại, Hyundai Motor đã gửi  thư chính thức tới Vinalines mong muốn tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu này. Ngoài ra, các đơn vị như: SK Holdings và Tập đoàn xi măng Siam Cement đang dành sự quan tâm lớn tới Vinalines.

Theo phương án được thông qua, hình thức cổ phần hóa Vinalines kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Sau khi cổ phần hóa, Vinalines sẽ có vốn điều lệ hơn 14.046 tỷ đồng, bao gồm giá trị vốn Nhà nước hơn 11.946 tỷ đồng.
Cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu tại công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 14,8%; bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn 2%. Cùng đó, Vinalines sẽ có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM MARITIME CORPORATION (VIMC).
Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 1.415 người, tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 1.096 người, tổng số lao động nghỉ việc tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 319 người.