[Infographic] Dịch bệnh bạch hầu có thể gây tử vong ở trẻ em

Từ đầu tháng 6/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 12 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó đã có trường hợp tử vong. Chính vì vậy, chúng ta rất cần thiết phải tìm hiểu triệu chứng, cơ chế truyền nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Bệnh bạch hầu

Thuỳ Linh