[Infographic] Hành trình đi tới phê chuẩn EVFTA

Hành trình 10 năm từ khi Việt Nam và EU khởi động đàm phán đến phê chuẩn EVFTA - Một Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, cân bằng được lợi ích cho hai bên vốn chênh lệch về trình độ phát triển.

Hành trình 10 năm Hiệp định EVFTA

 

Nguyễn Văn - Đồ hoạ: Duy Kiên