[Infographic] Sự kiện thường niên không thể bỏ qua: Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019

Với chủ đề Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm, Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 sẽ hướng tới thúc đẩy hành động của từng cá nhân, tổ chức cụ thể, từ đó góp phần hình thành một cộng đồng chung tay vì an toàn thực phẩm trong xã hội.

Hành động vì an toàn thực phẩm

Website: www.antoanthucphamhd.vn

Fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm

Email: antoanthucphamhd@gmail.com

Thuỳ Linh