[Inforgraphic] Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến nay

Tính đến hết năm 2020, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn về thương mại với trên 230 thị trường. Trong đó, Việt Nam có FTA với 60 quốc gia, bao gồm nhiều nền kinh tế lớn như Châu Âu, Nhật Bảnm Trung Quốc…

FTA của Việt Nam

PV