[Inforgraphic] Tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng cao trong các kênh phân phối

Trong giai đoạn 2016 – 2020, công tác kết nối cung cầu thị trường trong nước đã được thực hiện tốt, góp phần bình ổn giá trên thị trường, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, tỷ lệ hàng Việt Nam trong các hệ thống phân phối bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 90%.

Tỷ lệ hàng Việt Nam

PV