Không ban hành “giấy phép con” làm cản trở lưu thông hàng hóa

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thuộc bộ hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp vận tải nhằm bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt các chuỗi cung ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không ban hành các “Giấy phép con” làm cản trở việc lưu thông hàng hóa trên toàn quốc.

Đầu tháng 9, Bộ Giao thông vận tải đã ký Văn bản số 9142/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc triển khai Thông báo kết luận số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 và Thông báo kết luận số 228/TB-VPCP ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống dịch Covid- 19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu trong thời gian tới cần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể theo Nghị quyết 86/NQ-CP đã đề ra, thực hiện mục tiêu kép; các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phòng dịch vẫn là chính, cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo, tổ chức nghiêm các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-CP, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Cụ thể, Bộ này yêu cầu, khi dịch bệnh bùng phát, triển khai ngay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, đặc biệt cách ly triệt để, chặt chẽ, nghiêm ngặt các ổ dịch, nguồn lây; tranh thủ “thời gian vàng” thực hiện giãn cách; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Y tế tổ chức ưu tiên tiêm chủng an toàn, hiệu quả cho các đối tượng cần thiết theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch, đời sống tinh thần cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn;

Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp vận tải nhằm bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt các chuỗi cung ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không ban hành các “Giấy phép con” làm cản trở việc lưu thông hàng hóa trên toàn quốc.

Kịp thời sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp phù hợp trong thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê bình, kiểm điểm, xử lý những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” bám sát cơ sở để tổ chức thực hiện các các hoạt động tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả và thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

Trà Lĩnh