Kiểm soát chặt chẽ các tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIA/AIDS, ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021.
Tăng cường kiểm tra, giám sát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
Tăng cường kiểm tra, giám sát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

 

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

Cùng với đó, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm;

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới; đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất chính sách về dự phòng nghiện ma túy; đánh giá việc triển khai thí điểm các mô hình hỗ trợ cai nghiện; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

Về công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí quan tâm bố trí kinh phí và thời lượng, thời điểm tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm;

Tăng cường các tin, bài, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông với các nội dung, hình thức phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn phức tạp, các nhóm nguy cơ cao.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tích cực tham gia tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm;

Lồng ghép việc tuyên truyền qua các hoạt động bưu chính tại các tỉnh miền núi, tỉnh giáp biên giới…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm (ban hành kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2017);

Đồng thời, xây dựng Đề án phối hợp truyền thông giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Về phòng, chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm Vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Đa dạng các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV (PrEP) cho các nhóm nguy cơ cao.

Phấn đấu điều trị ARV cho 160.000 bệnh nhân, bảo đảm tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế trên 95%; tiếp tục tăng số lượng bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc ARV từ nguồn Bảo hiểm y tế. 

Bình Lục