Ký hợp đồng EPC dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có địa điểm xây dựng nằm trên xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, công suất lắp máy là 49MWp. Dự kiến sẽ phát điện vào tháng 9/2020 và hoàn thành vào tháng 10/2020.
ky ket hop dong

Lễ ký hợp đồng EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4

 

Ban QLDA Điện 2 vừa tổ chức ký kết hợp đồng EPC về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 với liên danh nhà thầu Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hoa Nguyên, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - Công ty cổ phần.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có địa điểm xây dựng nằm trên xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, công suất lắp máy là 49MWp. Dự kiến sẽ phát điện vào tháng 9/2020 và hoàn thành vào tháng 10/2020.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp bình quân 72,4 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch của đất nước.

Dự án sử dụng nguồn vốn tự có của EVN là 20% và vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp AFD là 80% tương ứng (24,2 triệu EUR), đủ 100% vốn để giải ngân cho gói thầu EPC này.

Gói thầu EPC là gói thầu chính của dự án bao gồm: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư nhà máy, mở rộng sân phân phối 220kV và bảo trì nhà máy trong vòng 1 năm kể từ ngày ban hành chứng nhận hoàn thành. Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho chủ đầu tư trong thời gian vận hành và bảo trì.

Trên cơ sở kế hoạch đấu thầu của Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 đã được EVN phê duyệt, Ban QLDA Điện 2 đã tổ chức đấu thầu và xét thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác xét thầu. Kết quả xét thầu và xếp hạng nhà thầu đã được AFD thông qua và đã được EVN phê duyệt tại Quyết định số 1431/QĐ-EVN ngày 01/10/2019 với Nhà thầu được xếp hạng thứ nhất là liên danh Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hoa Nguyên và Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị Ban QLDA Điện 2 phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, thường xuyên báo cáo EVN về những vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, phối hợp với AFD hoàn thiện hồ sơ để kịp thời giải ngân khối lượng hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Về phía nhà thầu liên danh, Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị cần khẩn trương triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ và thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng đã được ký kết.

H.Hà