Những ngày này, trên các tuyến đường của các huyện và thành phố Lào Cai đều đã treo băng zôn với nội dung hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018 “Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3, tất cả các địa phương đã đồng loạt tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết. Hành động nhỏ này góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hằng năm, Lào Cai đều có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Để góp phần hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất, nâng cao ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Lào Cai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018. Theo đó, Công ty đã treo 25 băng zôn tại khu vực trụ sở công ty, chi nhánh ở các huyện, thành phố; in cờ, áo tuyên truyền. Đồng thời, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện tắt các thiết bị không cần thiết không chỉ trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất năm 2018 mà cả những thời điểm khác.

Công ty Điện lực Lào Cai chủ động nhắn tin SMS đến các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở địa phương tích cực tuyên truyền cho Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua các ấn phẩm báo chí, bản tin phát thanh, truyền hình với mục tiêu tiết kiệm năng lượng thực sự lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai cho biết: Bên cạnh tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất, Công ty còn tổ chức đạp xe từ sân Quảng trường Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai đi qua các phường Kim Tân, Phố Mới, Cốc Lếu để người dân hiểu hơn ý nghĩa của Giờ Trái đất, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Tỉnh đoàn Lào Cai đã vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực tham gia tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 để nâng cao nhận thức của đoàn viên về vai trò của việc tiết kiệm điện trong bảo vệ môi trường thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu. Theo anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai thì đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, như tuyên truyền trong cộng đồng, gia đình, trường học tắt thiết bị điện trong một giờ. Không chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, Tỉnh đoàn Lào Cai còn coi việc tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong cộng đồng là chương trình hoạt động thường xuyên của Đoàn.

Năm 2017, với sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng trong sự kiện Giờ Trái đất, Lào Cai tiết kiệm được 11.500 kWh. Giờ Trái đất năm 2018, Lào Cai hy vọng sẽ tiết kiệm được sản lượng điện lớn hơn nữa, khi có sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng..