Liên minh Hải quan dỡ bỏ lệnh tạm đình nhập khẩu vào LB Nga và Liên minh Hải quan đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Theo thông báo của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan đã dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập k

Trong 7 doanh nghiệp Việt Nam được Liên minh Hải quan dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu lần này có 5 doanh nghiệp sản xuất cá tra, ba sa đông lạnh. Cụ thể đó là các doanh nghiệp sau đây:

- Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long (DL 36);

- Công ty Cổ phần Hùng Vương (DL 308);

- Nhà máy Chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (DL 333);

- Công ty Cổ phần Chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh (DL 69);

- Công ty TNHH Hùng Cá (DL 126);

- Công ty Cổ phần hải sản Minh Phú (DL 145); và

- Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí (DL 321).

Các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng sẽ thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thủy sản được sản xuất tại các doanh nghiệp nêu trên để xuất khẩu vào thị trường Liên minh Hải quan.

Công văn số 1461/QLCL-CL1 ngày 08 tháng 8 năm 2014 của NAFIQAD tải tại đây.