Linh hoạt trong ứng dụng cơ giới hóa khai thác than

Hiện nay, nhiều đơn vị thuộc TKV áp dụng cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị cần linh hoạt, chọn các giải pháp phù hợp, kiên trì mục tiêu đẩy mạnh cơ giới hóa trong khai thác.
ung dung cong nghe khai thac than
Áp dụng lò chợ xiên chéo để khai thác vỉa dốc đứng tại Công ty than Uông Bí - TKV.

Hiện nay, công tác cơ giới hóa khai thác than hoặc đào lò của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị có điều kiện địa chất phức tạp không thể áp dụng cơ giới hóa. Một số đơn vị áp dụng được nhưng năng suất không đạt yêu cầu do các điều kiện địa chất không phù hợp.

Trước tình hình đó, Tập đoàn TKV đã chỉ đạo các đơn vị tích cực áp dụng công nghệ cơ giới hóa theo hướng linh hoạt hơn. Trong từng điều kiện cụ thể, mỗi công ty, đơn vị tự tìm cho mình một hướng đi phù hợp.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có nhiều lựa chọn, Tập đoàn đã mời đơn vị sản xuất thiết bị cơ giới hóa mỏ hầm lò là Tập đoàn Cơ khí mỏ Sơn Đông - Trung Quốc và Viện thiết kế chế tạo lắp đặt cơ khí thuộc Tập đoàn đầu tư Năng lượng Trùng Khánh - Trung Quốc phối hợp với Viện KHCN mỏ, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, Viện Cơ khí năng lượng mỏ tổ chức khảo sát và đưa ra các giải pháp cơ giới hóa khai thác tại một số đơn vị khai thác than hầm lò.

Sau khi đi khảo sát thực tế đường lò, điều kiện địa hình, địa chất, mức độ an toàn tại một số đơn vị, các bên đã cùng đưa ra một số phương án cơ giới hóa hạng nhẹ theo điều kiện thực tế.

Về cơ chế, Tập đoàn TKV tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định, việc nâng cao sản lượng khai thác bằng cơ giới hóa là chủ trương xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn và sẽ kiên trì mục tiêu, tìm cách làm phù hợp.

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn bộ các đơn vị khai thác than trong khối khai thác than hầm lò sẽ phấn đấu đạt sản lượng trên 4 triệu tấn than khai thác bằng công nghệ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ. Mục tiêu phấn đấu năm 2020 có 12 lò chợ CGH đồng bộ với tổng công suất khai thác bằng công nghệ cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ lên 6,58 triệu tấn than khai thác/năm và sẽ tăng dần vào các năm tiếp theo.

Hùng Hải/Vinacomin