Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam mỗi năm 156 tỷ trong 5 năm tới

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2025: Doanh thu bình quân tăng 5,5%/năm; Nộp ngân sách bình quân 150 tỷ/năm; Lợi nhuận sau thuế đạt bình quân 156 tỷ/năm;

Hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm; Thu nhập người lao động đạt bình quân 14,7 triệu/người/tháng; Thực hiện công tác an sinh xã hội bình quân 326 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ Công ty, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, vì vậy đã đạt được những kết quả khả quan: mức tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 3 - 5% ở tất cả các chỉ tiêu về GTSX công nghiệp, về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Được Đảng ủy Khối công nhận đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” năm 2016, 2017, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018, 2019; được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá là đơn vị tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty xác định các nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:

Một là, tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài, vững chắc;

Hai là, từng bước mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước;

Ba là, triển khai nhanh và thực hiện tốt công tác di dời 3 nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 đến Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6;

Bốn là, tập trung nghiên cứu, phát triển, đưa ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tạo sự khác biệt thông qua năng lực cốt lõi: sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO về môi trường

Năm là, tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự;

Sáu là, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả và nỗ lực của cán bộ, đảng viên Công ty trong nhiệm kỳ qua đã đạt được.

Đồng thời nhấn mạnh, để đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ, đó là: xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban chấp hành mới

Trong đó, công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên các mặt chính trị, tư tưởng; tổ chức; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phòng cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ; sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, Khóa XV gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Thanh Bình được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III gồm 6 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Trần Bản