May Sông Hồng đặt mục tiêu lãi 475 tỷ đồng, phấn đấu cổ tức 35 – 45% cho năm 2019

Lãi lớn năm vừa qua, May Sông Hồng đã trích hơn 190 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%. Năm 2019, Công ty tiếp tục phấn đấu duy trì cổ tức cao.

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu tiên kể từ khi lên sàn HoSE cuối tháng 11 năm 2018 vừa qua.

Năm 2018 khởi sắc, phấn đấu trả cổ tức 35 – 45% cho năm 2019

 

May Sông Hồng kết thúc năm 2018 với doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm trước và vượt 12,8% kế hoạch năm. Trong đó, FOB hàng may mặc chiếm tới gần 76%, hàng gia công may mặc chiếm hơn 13% trong khi mảng chăn ga gối đệm đóng góp 11% tổng doanh thu.Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 450 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Lãi ròng sau thuế thu về 370 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ qua đó vượt 61% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.Với kết quả đạt được, cuối năm vừa qua, May Sông Hồng đã chi khoảng 190,5 tỷ đồng (tương đương 51,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018) để trả cổ tức với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt như kế hoạch đặt ra. Sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và trả thù lao cho HĐQT, BKS, May Sông Hồng còn để giành thêm gần161 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.Bước sang năm 2019, May Sông Hồng đặt mục tiêu đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,8% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 475 tỷ đồng, tăng 5,6% so với số lãi đạt được năm vừa qua. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 35% đến 45%, tiếp tục duy trì truyền thống trả cổ tức cao.

Phát hành cổ phiếu ESOP

 

May Sông Hồng cũng trình phương án phát hành hơn 2,38 triệu cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý cao cấp thuộc ban điều hành công ty. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II/2019. Sau phát hành, vốn điều lệ của May Sông Hồng sẽ tăng lên mức 500 tỷ đồng.Đối tượng phát hành là Chủ tịch HĐQT công ty, Tổng Giám đốc, và cán bọ quản lý văn phòng công ty tại Hồng Kong.

Kế hoạch đầu tư dài hạn

 

Trong năm tới, May Sông Hồng sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển các cơ sở may trong nội thành Nam Định ra khu vực cụm công nghiệp xã Mỹ Tân – Mỹ Lộc và hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng quỹ đất của công ty sau khi di dời.Trong giai đoạn 2019-2013, May Sông Hồng dự kiến khởi công xây dựng cơ sở sản xuất mới thuộc xã Nghĩa Phong – Nghĩa Hưng, dự kiến đi vào sản xuất từ quý II/2020, nhằm hướng tới mốc doanh thu trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2021.