May Việt Tiến: Phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, Tổng Công ty CP May Việt Tiến phấn đấu đạt tổng doanh thu là 8.090 tỷ đồng (tăng 14% so với thực hiện năm 2020). Lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2020).

Theo báo cáo của Tổng Công ty CP May Việt Tiến, năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn, không chỉ nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn mà thị trường xuất khẩu cũng bị đứt đoạn, đơn hàng giảm mạnh, thậm chí nhiều đơn hàng bị hủy khiến kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. Cụ thể: doanh thu đạt 7.118,6 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, đạt 78,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 170,7 tỷ đồng, vượt 13,8%so với kế hoạch, đạt 44,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9.549.000 đồng/ người/ tháng. Dự kiến chia cổ tức 20%.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Việt Tiến nói riêng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua người tiêu dùng giảm mạnh, thiếu nguồn cung NPL, chi phí tăng…

Các nước vốn nhập khẩu số lượng lớn mặt hàng may mặc của Việt Nam trước đây hiện đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch cùng với số người mắc bệnh không ngừng gia tăng. Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng trên toàn cầu, giảm mạnh nhu cầu mặt hàng may mặc…

Trước tình hình đó, HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu cho năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau: Tổng doanh thu là 8.090 tỷ đồng (tăng 14% so với thực hiện năm 2020). Lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2020).  Thu nhập người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động.

Việt Tiến tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới đẩy nhanh năng suất lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền lương, đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất mới… Áp dụng triệt để, toàn diện công nghệ Lean vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hợp tác tốt với khách hàng.

May Việt Tiến sẽ xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong toàn hệ thống Tổng công ty. Đồng thời, Việt Tiến kêu gọi toàn thể CBCNV Tổng Công ty và các cổ đông cùng chung tay chia sẻ, đồng hành vượt qua khó khăn để đưa Tổng Công ty CP May Việt Tiến ngày càng phát triển.

Dự kiến trong năm 2021 tổng chi đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản: 140 tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị: 30 tỷ đồng, đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp: 120 tỳ đồng, góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thái Tech: 100 tỷ đồng và các đầu tư khác…

Thanh Xuân