Một cuộc vận động thay đổi nhiều cách nghĩ, cách làm

Hỏi: Tôi nghe nói, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhiều doanh nghiệp. Xin quý báo cho biết rõ hơn? (Lạc Thành – Hà Nam)

Đáp: Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động cho biết: Năm 2018, có 13 tỉnh, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố. Tính đến nay, có 100% Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập; 470/712 Ban Chỉ đạo cấp huyện được thành lập (đạt 66%).

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 55/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 149.161 cuộc với 6.365.103 người tham dự; đăng tải trên 21.685 tin, bài, phóng sự; tổ chức được 112 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu; 361 hội chợ, triển lãm, 2.010 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; 38 cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành.

Ở góc độ các doanh nghiệp, khi được tạo điều kiện, môi trường kinh doanh đã có tâm lý tích cực, kích thích việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhiều địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam” khẳng định: Cuộc vận động làm thay đổi cách nghĩ cách làm của nhiều doanh nghiệp khi trân trọng thị trường nội địa, quan tâm đến chất lượng thương hiệu.

Cuộc vận động đã bước sang năm thứ 10. Hệ thống tuyên truyền cũ như khẩu hiệu, băng rôn, tuyên truyền trực tiếp... ngày càng đuối sức trong thời đại số. Do vậy, báo, đài, các cơ quan truyền thong cần có sự chuyển hướng trong tiếp cận thông tin, quan tâm đến các trang mạng để tuyên truyền về cuộc vận động.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cần quan tâm để thu hút các hiệp hội, ngành hàng tham gia cuộc vận động. Bên cạnh việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt phát triển cần tăng cường công tác quản lý thị trường đấu tranh chống hàng giả hàng nhái kém chất lượng để bảo vệ uy tín của hàng Việt. Đặc biệt cần xây dựng các chuỗi liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để hàng Việt tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đề xuất: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp có thể có những diễn đàn để trao đổi với doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ điều chỉnh, thay thế những cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Mục tiêu cuối cùng của Cuộc vận động là phải thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam phải chinh phục người tiêu dùng.

Nam Việt