Từ mục tiêu trên, chúng ta sẽ quay ngược lại giải pháp và nhiệm vụ cũng như lộ trình đầu tư, khai thác, tăng trưởng và những toan tính, đột phá… mà chúng ta hay gọi là bài toán ngược liên quan đến một loạt vấn đề về giải pháp nguồn vốn cho phát triển, nhân lực quản trị, sản xuất, kinh doanh, thị trường, phương thức và rất nhiều công việc không tên khác.


Chăn ga gối mang thương hiệu Hera (Phong Phú)

Doanh thu là vậy, còn lợi nhuận, khấu hao, tiền lương, thì sao? Ban lãnh đạo Phong Phú đã kết luận khẳng định tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và chấp nhận so sánh với các doanh nghiệp nước ngoài về dệt may ở Việt Nam và khu vực. Tất nhiên không so sánh với các doanh nghiệp FDI chuyển giá, giấu lãi, trốn thuế. Bên cạnh mục tiêu kinh tế trên Phong Phú còn phải tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho cộng đồng và xây dựng đội ngũ CB.CNV có trình độ, có văn hóa, có lòng yêu mến và trách nhiệm xã hội, có đời sống vật chất tinh thần phong phú.


Sản phẩm khăn Mollis của Phong Phú

Để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội như trên đòi hỏi toàn thể CB.CNV Phong Phú phải liên tục nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ và đặc biệt phải thật sáng tạo. Những ngành nghề sản xuất cũ, cốt lõi, truyền thống phải làm thật tốt và phát triển tốt. Những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất mới phải năng động, sáng tạo nhưng cẩn trọng, chắc chắn tìm và làm ra những sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, với khả năng cạnh tranh phải vượt trội mới hy vọng đóng góp to lớn vào mục tiêu 1 tỷ USD. Nhiều lắm, nhiều lắm những giải pháp, những tư duy mới và hành động mới, nhưng giải pháp đầu tiên đó là quyết tâm và trí tuệ của Ban lãnh đạo, quyết tâm không hoặc thiếu trí tuệ bản lĩnh thì khó thành công, có trí tuệ nhưng không quyết tâm tập hợp động viên được sức mạnh tổng hợp toàn đội ngũ, toàn hệ thống thì cũng không thể đạt được mục tiêu khát vọng của Phong Phú.

Hãy thật trí tuệ và trau dồi trí tuệ liên tục, hãy quyết tâm và nuôi dưỡng lửa quyết tâm để mục tiêu của chúng ta trở thành hiện thực càng sớm càng tốt.

Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú