Muốn đẩy nhanh CPH, Bộ Tài chính phải hiến kế

Thủ tướng yêu cầu nhiều nội dung quan trọng với ngành Tài chính
Năm 2019  cả nước đã vượt dự toán trên 138.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán
Năm 2019 cả nước thu ngân sách vượt trên 138.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán

Vượt dự toán 4 năm liên tiếp

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính, Thủ tướng đánh giá năm 2019, ngành tài chính đạt thắng lợi toàn diện, nhiều mặt xuất sắc.

Điểm nổi bật nhất là thu ngân sách vượt dự toán, cả Trung ương và địa phương (năm thứ 4 liên tiếp vượt dự toán) góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Bộ Tài chính đã làm được việc lần đầu tiên sau nhiều năm toàn bộ các tỉnh, thành đều vượt thu ngân sách. Tính chung, cả nước đã vượt dự toán trên 138.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán. Bội chi ngân sách chỉ có 3,4% GDP, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 3,6%.

Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương trong công tác điều hành giá, trong đó có việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu, các dịch vụ giáo dục, y tế và quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, bảo đảm bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một vấn đề ngành Tài chính cần lưu ý. Đó là phải tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, thể hiện rõ tinh thần kiến tạo phục vụ.

Thứ nữa là cần tiếp thu, lắng nghe, có tinh thần thái độ làm việc một cách cầu thị, không được để tình trạng chậm chạp, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

“Ngành tài chính phải tận tâm, phải lắng nghe”, để sửa mình, để phấn đấu thì mới có bước phát triển mới, Thủ tướng nêu rõ.

Ngành cần tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ CPH

Tuy nhiên điều Thủ tướng muốn nhấn mạnh là, Bộ Tài chính cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công.

Dây chuyền sản xuất gạch xây dựng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
Dây chuyền sản xuất gạch xây dựng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Nhắc lại con số giải ngân năm 2019 mới đạt 73,5% dự toán, Thủ tướng nhấn mạnh, điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng và yêu cầu Bộ phối hợp với các bộ, ngành khắc phục tình trạng này ngay từ đầu năm nay, không để “bài ca muôn thuở” về giải ngân chậm tái diễn trong năm 2020.

Trước thực tế tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước triển khai chậm (năm 2019 mới phê duyệt được phương án của 12 doanh nghiệp), Thủ tướng yêu cầu Bộ phải đề xuất giải pháp mạnh đối với Chính phủ để xử lý, tháo gỡ ách tắc, nhất là vấn đề đất đai trong cổ phần hóa.

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nợ công và tái cơ cấu nợ công, giảm chi phí vay vốn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu biện pháp huy động nguồn lực cho phát triển trong bối cảnh tỷ lệ nợ công giảm.

 Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu biện pháp huy động nguồn lực cho phát triển
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu biện pháp huy động nguồn lực cho phát triển

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có cải cách tiền lương là việc cấp bách.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng ngành tài chính điện tử, đi tiên phong trong xây dựng Chính phủ điện tử. Theo dõi thị trường giá cả, nhất là thị trường thế giới để dự báo sát cung cầu, giá cả thị trường.

 

Bình Lục