Năm 2019, doanh số bán lẻ thương mại điện tử B2C đạt trên 10 tỷ USD

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa ra mắt Sách trắng thương mại điện tử 2020, với nhiều thông tin chi tiết về thương mại điện tử Việt Nam và các nước trên thế giới.

Ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử 2020 tiếp tục cung cấp số liệu điều tra chính thức về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng cũng như tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng.

Các chuyên gia cho rằng, Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 không chỉ là tài liệu cần thiết không chỉ cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu thị trường, định hướng hoạt động kinh doanh.

doanh số bán lẻ thương mại điện tử B2C
Quy mô thị trường thương mại điện tử B2C tại Việt Nam năm 2019 đã vượt 10 tỷ USD

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, năm 2019 là năm đánh dấu nhiều sự thay đổi của thương mại điện tử Việt Nam trong giai đoạn 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016.

Với mức tăng trưởng cao của nền kinh tế với GDP đạt 7,02%, thương mại điện tử góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy dòng chảy hàng hóa và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm cơ hội sản xuất và kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự lan tỏa của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm 2019, Bộ Công Thương cũng đã chủ trì, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020, đánh giá toàn diện bức tranh thương mại điện tử từ môi trường pháp lý, hạ tầng logistics, hạ tầng thanh toán cho đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, cộng đồng sẽ được tổng hợp, tóm tắt tại đây.

Quy mô thị trường thương mại điện tử B2C tại Việt Nam năm 2019 đã vượt 10 tỷ USD
Loại hình hàng hóa người Việt thường mua trên mạng và các kênh mua sắm trực tuyến

Theo Sách trắng Thương mại điện tử 2020, năm 2019, số người Việt tham gia mua sắm trực tuyến đã cán mốc 44,8 triệu người, so với 30,3 triệu của năm 2015 và 32,7 triệu người năm 2016, 33,6 triệu của 2017 và 39,9 triệu người của năm 2018, lượng người tham gia mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Giá trị mua sắm trực tuyến của một người trong năm qua đã tăng lên 225 USD/người/năm, trong khi 2015 mới dừng ở mức 160 USD/người/năm.

Đáng chú ý, Sách trắng thương mại điện tử năm 2020 cho còn cho biết, doanh số bán lẻ thương mại điện tử B2C của Việt Nam trong năm 2019 đạt 10,08 tỷ USD, chiếm 4,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước với 42% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc top 3 trong khu vực Đông Nam Á.

 

Hạ An