Nam Định: Hiệu quả từ đề án hỗ trợ Khuyến công

Những năm gần đây hoạt động khuyến công nói chung và Khuyến công tỉnh Nam Định nói riêng đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh; trên cơ sở hợp nhất hai Trung tâm Khuyến công &TVPTCN và Trung tâm Xúc tiến thương mại

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên toàn thế giới đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển. Vì vậy, những năm gần đây hoạt động khuyến công nói chung và Khuyến công tỉnh Nam Định nói riêng đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị, máy móc tiến tiến vào sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mới, chuyển đổi mô hình sản xuất...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương Nam Định, về mọi mặt trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Sở, phòng Công thương các huyện, phòng kinh tế thành phố Nam Định và các cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng và triển khai các chương trình đề án khuyến công.

Đến nay, công tác khuyến công năm 2019 đã triển khai trên 10 huyện và thành phố Nam Định của tỉnh và có 7/10 huyện, thành phố đã và đang triển khai các dự án khuyến công địa phương với 8 chương trình đề án khuyến công. Các chương trình khuyến công, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh.

Người lao động Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Min Max đang vận sản phẩm máy được hỗ trợ của chương trình Khuyến công

Trao đổi với Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Min Max. Đội 8, thôn Văn Lãng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Doanh nghiệp được hỗ trợ từ dự án khuyến công địa phương vừa qua. Ông vui vẻ cho biết, sau khi đã được hỗ trợ từ chương trình đề án khuyến công để mua máy sản xuất lưới thép với công nghệ nhúng nóng, năng suất và sản lượng tăng 10% so với trước khi được hỗ trợ từ đề án khuyến công, cũng chính vì thế  mà doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ hơn và mở rộng thị trường tốt hơn, qua đây Ông muốn gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước đặc biệt là Khuyến công tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Sản phẩm Lưới thép với công nghệ nhúng nóng của Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Min Max

Thông qua hoạt động hỗ trợ khuyến công như vậy đã góp phần tích cực làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, khẳng định vai trò quan trọng trong việc động viên, huy động các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.

Để công tác khuyến công góp phần tích cực hơn nữa trong phát triển công nghiệp nông thôn, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất ổn định, đứng vững và khẳng định vị trí trên thị trường. Trong thời kỳ hội nhập, công tác khuyến công thời gian tới ngoài các nội dung đã và đang triển khai; cần thiết đề xuất và triển khai nội dung tổ chức khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp nhằm bổ sung một phần kiến thức cho cơ sở công nghiệp nông thôn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoàng Dương