Nam Định: Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và ATVSTP cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Đầu tháng 8/2013, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 100 CBCNV của 60 doanh nghiệp trên
Tham dự lớp tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường; vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; các tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các thông số đặc trưng xác định mức độ gây ô nhiễm về: nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung; tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân trong các bếp ăn tập thể ; các biện pháp bắt buộc bảo đảm an toàn vệ sinh trong các bếp ăn của các nhân viên phục vụ nhà bếp và những người đăng ký ăn uống trong các bếp ăn tập thể ở các doanh nghiệp...

Cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam (Nam Định) vận hành trạm xử lý nước thải

Thông qua lớp tập huấn, các doanh nghiệp có thể tự nghiên cứu, áp dụng các biện pháp quản lý, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đơn vị mình.