Nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.

Sáng 26/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Hôi thảo được tổ chức nhằm mục tiêu xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Đồng thời, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

, bà Đỗ Thị Tường Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội thảo
 Bà Đỗ Thị Tường Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội thảo

Thông tin tại Hội thảo, bà Đỗ Thị Tường Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình 712), theo đó, các bộ, ngành sẽ xây dựng đề án riêng, các mục tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với từng bộ, ngành.

Đối với Bộ Xây dựng, ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020”, với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình công cụ, cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành vật liệu xây dựng.

giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng
Hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp

Do vậy, việc tổ chức Hội thảo nhằm giới thiệu đề án trên tới các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Cùng với đó, giới thiệu các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xin ý kiến các đơn vị quản lý, hiệp hội, các tổng công ty, đơn vị sản xuất về nội dung cần thiết được Bộ Xây dựng hỗ trợ để nâng cao năng suất, chất lượng của ngành. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch tiếp theo để thực hiện đề án hiệu quả.

Đại diện từ Bộ Công Thương, bà Kiều Nguyễn Việt Hà, Vụ Khoa học và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương đã chọn một hướng đi phù hợp trong quá trình triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành Công Thương, xác định doanh nghiệp chính là trọng tâm của các hoạt động triển khai dự án.

Trong đó, về vấn đề chất lượng, nội dung ưu tiên của Bộ Công Thương, đó là tập trung vào việc xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý sản phẩm hàng hóa của các cơ quan quản lý mà quan trọng hơn còn là một trong những định hướng rất quan trọng cho hoạt động để cải tiến và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp.

“Để giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực quan về lợi ích từ việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, Bộ Công Thương tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các mô hình điểm. Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, hay các công cụ cải tiến chất lượng tiên tiến”, bà Kiều Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, việc triển khai Chương trình 712 và Quyết định số 604/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong các doanh nghiệp tham gia dự án.

Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; phát động các cuộc thi về cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng nhằm vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động này.

Đặc biệt, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ thực hành cải tiến tại doanh nghiệp và đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất và quản lý chất lượng tại doanh nghiệp...

Đàm Trung