Nghiên cứu giải pháp tăng tốc độ đúc sườn liên tục từ 10 lên trên 20 mét/phút để đáp ứng tăng trưởng và tiết kiệm chi phí sản xuất

Đây là sáng kiến của anh Lê Viết Hoài - Nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam), là 1 trong 5 sáng kiến tiêu biểu ngành Công Thương trình Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển.

Nội dung của sáng kiến

Hiện tại, Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam đang có 1 hệ thống máy đúc sườn liên tục của Wirtz, với nguyên lý vận hành như sau:

Chì được bơm cấp liên tục, phun vào miệng khuôn được tạo bởi hai bề mặt khuôn. Khuôn trong - có hình dạng tang trống quay liên tục và khuôn ngoài – đứng yên, dãy sườn hình thành được tách ra khỏi bề mặt khuôn trong bởi cơ cấu rulo tách sườn. Dãy sườn tiếp tục được thiết bị rulo cán kéo đi qua bồn nước giải nhiệt, máng thu tách nước – dầu, đi qua thiết bị ủ cuối cùng cuốn thành từng cuộn bởi máy cuộn sườn.

Máy đúc sườn liên tục
Tốc độ vận hành của hệ thống hiện tối đa chỉ có 10 mét/phút

 

Tốc độ vận hành máy (năng suất) của hệ thống hiện tối đa chỉ có 10 mét/phút. Khi tăng tốc độ lên trên 10 mét/phút, tăm sườn một số vị trí trên sườn bị mục, khuyết, cơ tính tăm rất yếu, thiếu ổn định.

Từ kết cấu và nguyên lý vận hành của bơm, anh Lê Viết Hoài đã tiến hành cải tạo lại kết cấu cánh bơm nhằm tăng tính ổn định của lưu lượng bơm. Sau đó biên soạn và ban hành quy định bảo dưỡng định kỳ bơm, hướng dẫn bảo dưỡng thay thế bơm nhằm đảm bảo các thông số cơ bản của bơm chì luôn ở giá trị tối ưu.

Sau khi xác lập các thông số tối ưu và yêu cầu thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ, hướng dẫn bảo trì thay thế lắp đặt bơm theo đúng quy định, anh Hoài nhận thấy rằng yếu tố bơm chì tác động mạnh nhất lên chất lượng, độ điền đầy tăm sườn, các khuyết tật trên tăm sườn không còn, cơ tính sườn trở nên tốt hơn.

Hiêu quả của sáng kiến

Hiệu quả về mặt kỹ thuật

Tăng tốc độ máy từ 10 mét/phút lên đến 20 mét/phút, tương đương tăng gấp đôi công suất máy;

Giảm tần suất xuống máy (dừng máy vệ sinh shoe, ống cấp) ảnh hưởng đến lượng phế phẩm phát sinh mỗi khi canh chỉnh máy;

Giảm chi phí đầu tư mới từ thiết bị chính (máy đúc mới) cho đến các thiết bị phụ trợ -> giảm tiêu hao điện năng, khí gas, khí nén, khí thải, con người vận hành, diện tích mặt bằng nhà xưởng;

Máy đúc sườn liên tục
Sau cải tiến đã tăng tốc độ máy từ 10 mét/phút lên đến 20 mét/phút

 

Chuyển chi phí dự tính sang đầu tư lắp đặt các thiết bị mới.

Hiệu quả về xã hội

Giảm tiêu thụ điện năng, khí thải môi trường;

Đồng thời tăng được thu nhập cho người lao động vận hành máy.

Giá trị làm lợi

Trước đây khi máy đúc liên tục chỉ chạy tốc độ tối đa 10 mét/phút, để đáp ứng mức tăng trưởng của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đã tính tới phương án đầu tư thêm 1 dây chuyền đúc liên tục số 02. Tuy nhiên, khi áp dụng tổ hợp các giải pháp cải tiến trên đã tăng được tốc độ máy lên 20 mét/phút, đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng nên không cần phải đầu tư thêm 1 dây chuyền đúc liên tục nữa.

Vì vậy, giá trị làm lợi của giải pháp này ước tính bằng 15% chi phí đầu tư dây chuyền mới, cụ thể là:

Giá trị làm lợi = Giá trị máy đúc liên tục x 15% = 14.913.357.602 x 15% = 2.237.003.640 VNĐ

Hoàng Hồ