Nghiên cứu vận chuyển tro xỉ ngược vào mỏ

Tập đoàn TKV đang nghiên cứu chuẩn bị sẵn phương án để có thể vận chuyển tro xỉ thải ngược vào bãi thải mỏ trong trường hợp cần thiết.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang chỉ đạo các Ban tham mưu phối hợp với các nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV nghiên cứu chuẩn bị sẵn phương án để có thể vận chuyển tro xỉ thải ngược vào bãi thải mỏ trong trường hợp cần thiết.

Trong giai đoạn trước mắt, Tập đoàn TKV chỉ đạo Tổng công ty Điện lực, các công ty nhiệt điện chủ động tìm kiếm đối tác, bám sát chính quyền địa phương giải quyết thủ tục để tăng cường chuyển giao tro xỉ làm vật liệu xây dựng, san lấp nền các công trình phù hợp.

Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện, củng cố tăng cường hệ thống phun sương dập bụi tại bãi thải để hạn chế phát tán bụi ra khu vực xung quanh khi có gió, đầu tư xe tưới nước chống bụi để tăng cường khả năng dập bụi trên tuyến đường vận chuyển và vị trí đổ thải.

Ngoài ra, công tác củng cố đê bao chân bãi thải, hệ thống thu gom nước bề mặt để không chảy tràn ra sườn bãi thải, trồng cây ngăn bụi trên các tuyến đê chân và quanh bãi thải v.v... cũng được Tập đoàn tăng cường thực hiện.

Nghiên cứu vận chuyển tro xỉ ngược vào mỏ 1
Sản xuất gạch không nung từ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn

 

Về lâu dài, Tập đoàn TKV chỉ đạo các Ban tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiên cứu tăng cường các dây chuyền sản xuất gạch không nung, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án để có thể vận chuyển tro xỉ thải ngược vào mỏ trong trường hợp tro xỉ không được chuyển giao hết.

Trước đó, Tập đoàn cũng đã có sáng kiến vận chuyển bã sàng tại Nhà máy Tuyển than Cửa Ông ngược vào các bãi thải mỏ bằng hệ thống đường sắt hiện có. Dự án này đang được triển khai và được chính quyền địa phương đánh giá cao trong công tác bảo vệ môi trường.

Hùng Hải