Ngày 10/8/2017, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) về việc tiêu thụ xỉ đáy lò trong quá trình vận hành 2 tổ máy của NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Từ ngày 14/8/2017, Xỉ đáy lò của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ được Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân lấy toàn bộ (khoảng 500 tấn/ngày). Trước mắt, xỉ sẽ vận chuyển bằng xe chuyên dùng sang bến cảng 3.000 tấn của Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và xuất bằng xà lan cung cấp cho Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long tại thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất xi măng. Dự kiến đến tháng 5/2019, đường ống xuất tro xỉ nối từ xi lô xỉ nhà máy tới Cảng tổng hợp Vĩnh Tân sẽ được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đưa vào vận hành. Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân đã vận chuyển bằng xe chuyên dùng 13 chuyến với khối lượng 290 tấn.

Xe chuyên dụng vận chuyển tro xỉ

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh cũng đã ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ lượng tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong suốt đời dự án. Hiện tại, các dây chuyền sản xuất gạch không nung từ tro bay đang được Công ty Cổ phần đầu tư Mãi Xanh thi công lắp đặt, dự kiến đến tháng 9/2017 sẽ vận hành sản xuất 2 dây chuyền đầu tiên, sang quý I/2018 sau khi toàn bộ các dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 100% lượng tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Trong quá trình vận hành 2 tổ máy tổng công suất 1.244MW, lượng tro bay và xỉ đáy lò của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào khoảng 4.000 tấn mỗi ngày. Như vậy, hiện nay với việc Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân tiêu thụ 100% lượng xỉ đáy lò có ý nghĩa quan trọng trong việc giải bài toán tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng như các nhà máy nhiệt điện khác tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nhận thức rằng việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân ngoài việc phát điện để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đất nước, còn phải gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, cùng với công tác an sinh xã hội, cộng đồng cho người dân địa phương. Các công việc được triển khai trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy đều tuân thủ nghiêm túc về pháp luật bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng người dân bởi chúng tôi gắn bó với địa phương lâu dài.