Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Chính thức đưa Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường vào sử dụng

Nhằm công khai, minh bạch các thông số môi trường trong sản xuất điện, đầu tháng 10 này, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường. Bảng điện tử được gắn tại cổng chính Nhà máy để tất cả người dân tiện theo dõi và giám sát công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy.
Hình ảnh bảng điện tử hiện thị thông số quan trắc môi trường được gắn tại cổng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Hình ảnh bảng điện tử hiện thị thông số quan trắc môi trường được gắn tại cổng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự động thông số môi trường và các quy trình ứng phó xử lý môi trường. Trong quá trình hoạt động Nhà máy luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các chỉ đạo về công tác môi trường của Nhà nước, của EVN và của địa phương.

Từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, các hình ảnh quan sát từ camera và thông số quan trắc môi trường,... của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận. Đồng thời cũng được theo dõi bằng các phần mềm trên máy tính, điện thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở ban ngành liên quan cùng với đơn vị giám sát liên tục, thông suốt 24/24h các thông số môi trường tại Nhà máy.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng thường xuyên mời các đoàn chính quyền, người dân địa phương vào giám sát trong nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước làm mát, kho than, cảng than...

Để người dân và chính quyền địa phương có cái nhìn trực quan và có thêm kênh thông tin xác thực về công tác bảo vệ môi trường, dễ dàng theo dõi các thông số về môi trường, hàm lượng các chất khí trong khói thải, nước thải,... Nhà máy đã cho lắp đặt và đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường.

Bảng điện tử đặt tại cổng Nhà máy để hiển thị công khai, minh bạch số liệu được cập nhật từ hệ thống quan trắc tự động tất cả các khu vực sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Bảng điện tử công khai các thông số môi trường trong hoạt động sản xuất điện của Nhà máy, như: Thông số về khí thải: Nồng độ bụi, lưu lượng khí thải, SO2, NOx, O2 và nhiệt độ khí thải; Thông số về nước thải công nghiệp và nước làm mát: độ pH, hàm lượng Clo, TSS, COD, NH3, nhiệt độ và lưu lượng nước... Các thông số được hiển thị trên Bảng điện tử, đồng thời có đầy đủ các giá trị tiêu chuẩn, theo quy định của Nhà nước để người dân và chính quyền địa phương tiện theo dõi và so sánh, đánh giá.

Trong những năm qua, hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động luôn được vận hành xuyên suốt và ổn định. Kết quả theo dõi cho thấy chất lượng khí thải, nước thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn được đảm bảo dưới ngưỡng cho phép.

Quản lý để đảm bảo môi trường, công khai, minh bạch các dữ liệu quan trắc tự động về môi trường là một trong những công tác luôn được Nhà máy tích cực triển khai suốt những năm qua. Với việc lắp bảng điện tử công khai các thông số môi trường thì có thêm kênh thông tin để người dân có thể theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi trường với cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động. Đồng thời cũng là trách nhiệm của Nhà máy trong quá trình sản xuất điện an toàn, hiệu quả và bền vững.

Mạnh Hùng