Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã phát động cán bộ, công nhân viên với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ủng hộ một phần tiền lương của mình để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra.

Ngay tại buổi phát động, cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã tự nguyện ủng hộ được gần 170 triệu đồng, số tiền này được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đây là hành động thiết thực, kịp thời của cán bộ, công nhân viên Nhà máy thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại lũ lụt.

Không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo”, mà việc làm này còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, một nét đẹp văn hoá của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đối với xã hội và cộng đồng.

Ngọc Long