Ngay tại buổi phát động, cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã tự nguyện ủng hộ được gần 170 triệu đồng, số tiền này được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đây là hành động thiết thực, kịp thời của cán bộ, công nhân viên Nhà máy thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại lũ lụt.

Không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo”, mà việc làm này còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, một nét đẹp văn hoá của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đối với xã hội và cộng đồng.