Nhà máy xử lý khí Cà Mau: Triển khai thành công sáng kiến cải hoán hệ thống giải hấp phụ của cụm tách nước

Từ thực tế công việc, Công ty Khí Cà Mau thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao.

khi ca mau

Chi tiết các mô hình điểm tham gia Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất Chất lượng ngành Công Thương năm 2020  

Từ thực tế công việc, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý công trình khí, khắc phục các khó khăn phát sinh, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân viên Công ty Khí Cà Mau thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (GPP Cà Mau).

Điển hình, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018, đội ngũ kỹ sư Công ty đã triển khai thành công dự án Cải hoán hệ thống giải hấp phụ của cụm tách nước tại Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. Trước khi thực hiện cải tiến, GPP Cà Mau chỉ có duy nhất một máy nén khí tái sinh hoạt động với tuần suất 24/7, nếu có sự cố dẫn tới không thể vận hành máy nén này thì nhà máy bắt buộc phải dừng hoạt động do không thể tiến hành giải hấp phụ cũng như vận hành cụm tách nước. Vấn đề này buộc Công ty phải tìm kiếm giải pháp đơn giản, chi phí đầu tư thấp song vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành.

Đội ngũ kỹ sư của Công ty đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tính sẵn sàng, độ tin cậy của cụm hấp phụ. Giải pháp này đem lại lợi ích tương đương với phương án lắp đặt bổ sung 01 máy nén dự phòng cho máy nén khí tái sinh.

Các tính toán cho thấy, tổng giá trị làm lợi của giải pháp này từ 5,8 tỷ đến 10,7 tỷ đồng nhờ tiết giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng và giảm rủi ro phải dừng hoạt động nhà máy khi có sự cố tại máy nén khí tái sinh.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên giải pháp kỹ thuật như này được triển khai và áp dụng thành công tại một nhà máy xử lý khí, mở ra tiềm năng áp dụng đối với tất cả nhà máy xử lý khí sử dụng công nghệ tương tự.

Quang Đặng