Nhật Bản rót 50 triệu Yên tài trợ nghiên cứu phát triển cảng Liên Chiểu

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý tài trợ 50 triệu yen thực hiện dự án khảo sát, thu thập số liệu nghiên cứu dự án phát triển cảng tại Đà Nẵng (cảng Liên Chiểu).

Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý tài trợ thực hiện dự án khảo sát, thu thập số liệu nghiên cứu dự án phát triển cảng tại Đà Nẵng (cảng Liên Chiểu).

Kinh phí thực hiện Dự án khảo sát thu thập số liệu nghiên cứu phát triển cảng tại Đà Nẵng50 triệu Yên Nhật (tương đương 11 tỷ đồng). Tổ chức JICA trực tiếp lựa chọn tư vấn thực hiện nghiên cứu và quản lý, sử dụng nguồn vốn của dự án. Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11/2020. Báo cáo kết quả nghiên cứu dự án sẽ được dùng làm cơ sở để JICA tiếp tục xem xét, hỗ trợ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cảng Liên Chiểu.

Dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu gồm 2 phần: phần cơ sở hạ tầng dùng chung, dự kiến đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước và phần kêu gọi đầu tư có các khu bến cảng, các bãi chứa container, kho hàng tổng hợp, khu logistics, khu dịch vụ hậu cần sau cảng, mua sắm thiết bị và hình thành khu đô thị cảng.

Đối với phần cơ sở hạ tầng dùng chung, UBND thành phố đề nghị đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển 2 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn; tàu container có sức chở từ 6.000 - 8.000 TEU; bảo đảm lượng hàng thông qua từ 3,5-5 triệu tấn/năm và phát triển các bến tiếp theo theo quy hoạch...

Dự kiến, tổng mức đầu tư cho hợp phần này là 3.426 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.995 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Thành phố Đà Nẵng dự kiến góp 12,6% tổng mức đầu từ ngân sách địa phương, bố trí trong giai đoạn 2021-2025; phần còn lại do ngân sách Trung ương đầu tư.

 

T.Xuân