Nhất trí trình Quốc hội phê chuẩn toàn văn EVFTA và EVIPA trong Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Đây là quyết định được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra tại phiên họp thứ 44 chiều nay (28/4) dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Toàn cảnh phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 28/4/2020
Toàn cảnh phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 28/4/2020

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung tại Tờ trình, Báo cáo thuyết minh và Báo cáo thẩm tra về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần dự báo xu hướng phát triển kinh tế quốc tế; đề ra được các giải pháp xử lý đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc áp dụng tự động hóa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ có ảnh hưởng đến nhóm ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày.

Do đó cần đánh giá cụ thể hơn cả tác động tích cực, tiêu cực đến các ngành và nhìn nhận lại năng lực của Việt Nam để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy thế mạnh để tận dụng các cơ hội và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ Hiệp định, có chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng từ Hiệp định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho ý kiến về Tờ trình phê chuẩn EVFTA và EVIPA
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho ý kiến về Tờ trình phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Về nội dung bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên nước ngoài, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc không có kiến nghị bảo lưu bất kỳ nội dung nào của Hiệp định EVFTA.

Về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần Hiệp định EVIPA, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí như Tờ trình, đó là trừ các quy định tại khoản 2,3,4 và 5 Điều 3.57 Chương 3, các nội dung còn lại của Hiệp định đã đủ rõ, đủ chi tiết, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, do đó áp dụng trực tiếp các quy định này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định tán thành cao với Tờ trình, Báo cáo về EVFTA và EVIPA
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định tán thành cao với Tờ trình, Báo cáo về EVFTA và EVIPA

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao với Tờ trình, Báo cáo thuyết minh và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan chuyên môn; nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn toàn văn 02 Hiệp định trong Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các Luật có liên quan để hoàn thiện thêm một bước khi các Hiệp định có hiệu lực; đề nghị có Nghị quyết riêng của Quốc hội về điều chỉnh mối quan hệ mới này để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam, Nghị quyết này sẽ được trình tại Phiên họp tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thy Thảo