Nhiệt điện Phú Mỹ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa dịch COVID-19

Để các nhà máy sản xuất điện xuyên suốt, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nhưng vẫn giữ an toàn cho người lao động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là một trong những đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Phát điện 3 bố trí các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tập trung và ở lại tại các khu nhà của công ty từ ngày 1/4 đến 15/4.