Những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng tại EVNNPC

Giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp như: đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng...

Điện lực Lào Cai - giảm tổn thất điện năng là thương hiệu của Công ty

Lào Cai là một trong những đơn vị hàng đầu của EVNNPC cũng như EVN về công tác giảm tổn thất điện năng. Trong giai đoạn 2016-2019, Công ty Điện lực Lào Cai đã tập trung nỗ lực giảm tổn thất điện năng từ 2,9% về 2,22% (năm 2016: 2,9%; năm 2017: 3,02%; năm 2018: 2,97%; năm 2019: 2,22%). Năm 2020, Công ty được giao chỉ tiêu 2,3%. Thực hiện lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 2,62%, đang cao hơn kế hoạch giao 0,32%. Trong 3 tháng cuối năm, Công ty thực hiện các giải pháp nước rút để đạt kế hoạch được giao.

Để làm tốt hơn công tác giảm tổn thất điện năng, Công ty đã đưa ra định hướng cụ thể trong giai đoạn tiếp theo. Đó là tiếp tục chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường kiểm soát và thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng (như tổ chức quản lý, kinh doanh, gọn hóa lưới điện. Đặc biệt quan tâm đến các trạm biến áp có sản lượng điện năng lớn, tỷ lệ tổn thất >5%).

Đối với lưới cao, trung áp, tính toán phương thức vận hành tối ưu giảm tổn thất điện năng. Vận hành linh hoạt tụ bù trung hạ áp. Theo dõi chặt chẽ mang tải đường dây và máy biến áp.

Đối với lưới điện hạ áp, thực hiện phân nhóm các trạm biến áp công cộng theo từng khu vực: Trung tâm, cận trung tâm và nông thôn, tính toán tỷ lệ tổn thất điện năng đối với từng khu vực. Áp dụng quy luật 80/20, tiến hành thực hiện giảm tổn thất các khu vực hiệu quả. Hàng tháng so sánh tỷ lệ tổn thất điện năng giữa các trạm biến áp công cộng có cấu trúc tương tự nhau để nhận diện những trạm còn có tỷ lệ tổn thất điện năng cao.

Cập nhật số liệu theo dõi tỷ lệ tổn thất điện năng theo từng tháng để nhận diện chính xác những trạm có tổn thất kỹ thuật và những trạm còn có tỷ lệ tổn thất điện năng bất thường; phần lớn các trạm có tỷ lệ tổn thất điện năng cao thuộc khu vực nông thôn.

Công nhân Điện lực Thành phố Lào Cai triển khai lắp đặt công tơ điện tử nhằm công khai, minh bạch và ghi chỉ số công tơ một cách chuẩn xác

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai chia sẻ: “Đạt được kết quả như trên là sự đóng góp của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và CBNV Công ty. Công ty đã thực hiện 3 giải pháp, về công tác quản lý, vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sửa chữa lớn cũng như đầu tư xây dựng của Tổng công ty”.

San tải từ trạm biến áp Sân Vận động sang trạm Kim Đồng 1 nhằm đảm bảo cấp điện cũng như nâng cấp tiết diện của dây dẫn để đảm bảo tổn thất của trạm Sân Vận động và trạm Kim Đồng 1

Ông Nguyễn Đức Tùng - Quản lý tiền sảnh Khách sạn Silk Parth (Sa Pa - Lào Cai) đánh giá: “Chất lượng điện tốt, ổn định, nếu có duy trì bảo dưỡng thì chúng tôi được phía điện lực thông báo trước, có những thắc mắc về điện đều được giải đáp nhiệt tình”.

“Chất lượng điện tốt, ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi bị cắt điện đều được điện lực thông báo trước, xử lý sự cố nhanh và nhiệt tình kể cả ngay trong đêm; điện lực sẵn sàng cung cấp thông tin kịp thời khi khách hàng cần. Bên kinh doanh như chúng tôi rất hài lòng và yên tâm” là nhận xét của bà Trần Thị Thanh Hà - Giám đốc Điều hành Royal Lào Cai.

Điện lực Hưng Yên - giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ hàng đầu

Hưng Yên là một trong những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã xác định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu của Công ty. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBNV, trong từng giai đoạn cụ thể, Công ty luôn phân tích rõ nguyên nhân gây tổn thất điện năng và áp dụng triệt để các nhóm giải pháp trong công tác quản lý khai thác - vận hành, kinh doanh, kiểm tra giám sát mua bán điện.

Trong giai đoạn 2016-2019, Công ty đã đạt được kết quả cao trong công tác giảm tổn thất điện năng. Cụ thể, luôn hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công ty đã về đích trước 1 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đưa tổn thất của toàn Công ty từ 6,58% (năm 2015) xuống còn 3,95% (năm 2019), giảm 2,63% (nếu tính riêng cho năm 2019 thì giảm 108,56 triệu kWh tương đương 190,55 tỷ đồng). Dự kiến tổn thất điện năng năm 2020 của Công ty là 3,85%.

Ngay từ đầu năm, Công ty thực hiện lập chương trình giảm tổn thất điện năng. Trong đó, phân tích, đánh giá các nội dung thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng và kết quả đạt được của năm trước, xây dựng kế hoạch tổn thất điện năng của năm và đề ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời, Công ty cũng ban hành kèm theo chương trình giảm tổn thất điện năng hàng năm chỉ thị liên tịch, hướng dẫn thực hiện để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện.

Công nhân Điện lực Thành phố Hưng Yên cải tạo, sữa chữa lưới điện

Đối với khu vực lưới điện hạ áp nông thôn: Theo chủ chương của Chính phủ, Công ty đã tiếp nhận và quản lý bán điện trực tiếp đến từng hộ dân (đến nay đã tiếp nhận được 157/161 xã, phường, thị trấn). Đây là khu vực có tổn thất cao, lưới điện cũ nát, chất lượng điện năng thấp.

Công ty đã tập trung nhiều nguồn lực, giải pháp để đầu tư vào khu vực này nhằm nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân: Đầu tư xây dựng 926 trạm biến áp chống quá tải, thay dây dẫn trần cũ nát bằng cáp bọc, thay hòm hộp công tơ, phối hợp công đoàn ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua giảm tổn thất khu vực hạ áp,… Từ đó nâng cao chất lượng điện cho khu vực hạ thế, giảm tổn thất điện năng từ 8,89% năm 2015 xuống còn 5,24% năm 2019 (giảm 3,65%).

Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp giảm tổn thất điện năng mang lại hiệu quả cao. Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình điện có trọng tâm, ưu tiên đối với các khu vực có điện áp thấp, tổn thất điện năng cao, lưới điện cũ nát để từ đó nâng cao khả năng truyền tải và phân phối điện của hệ thống.

Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến có độ chính xác cao để đánh giá, phân tích tình trạng vận hành của thiết bị, lường trước các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố, hư hỏng lưới điện…, từng bước đưa công tơ điện tử thay thế dần công tơ cơ khí, khai thác công nghệ ghi chỉ số tự động. Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, xây dựng bản đồ điện áp theo dõi, giám sát chất lượng điện áp toàn tỉnh.

Trung tâm Điều khiển xa Hưng Yên

Ông Lương Minh Thanh - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết: Công tác giảm tổn thất điện năng là một chỉ tiêu rất quan trọng, trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong công tác quản trị chỉ tiêu tổn thất điện năng, Công ty giao phòng kinh doanh chủ trì cùng với phòng kỹ thuật thường xuyên theo dõi để xác định phân vùng tổn thất từng cấp điện áp 110, 35, 22 và tới điện lực thì phân vùng theo từng trạm biến áp xem tổn thất các khu vực này như nào, tổn thất có bất thường không để Công ty có những giải pháp trọng tâm phù hợp với những khu vực có tổn thất bất thường hoặc tổn thất cao hơn tổn thất kỹ thuật tính toán.

Đặc biệt, trong những năm qua, Công ty đã đẩy mạnh thay thế các công tơ điện tử và các trạm biến áp phân phối, các đường dây để kiểm soát các tổn thất chính xác nhất. Công ty cũng xây dựng một phần mềm quản lý máy biến áp cứ 30 phút là chốt thông số kỹ thuật một lần và định kỳ hàng tháng phân tích tổn thất của từng trạm biến áp và cũng phân ra những trạm biến áp trên 7%, trên 8%, trên 9% để có những giải pháp tăng cường kiểm tra, phúc tra những trạm có tổn thất cao.

Đến tháng 10/2020, Công ty chỉ còn 4 trạm biến áp phân phối có tổn thất điện năng trên 7% trên tổng số 2.400 trạm biến áp phân phối. Công ty đề ra kế hoạch đến 31/12/2020 sẽ thực hiện nhiều giải pháp về sửa chữa thường xuyên lưới điện cũng như quản trị tổn thất điện năng, phấn đấu không còn trạm biến áp tổn thất điện năng trên 7%.

Điện lực Hưng Yên vệ sinh cách điện trên đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao - một trong những công tác quan trọng giúp giảm tổn thất điện năng

Đại diện Công ty TNHH TAEYANG Việt Nam tại huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết: “Hiện nay, sản lượng điện tại Công ty là 1,8-2 triệu kWh/tháng và được điện lực Kim Động cung cấp điện với chất lượng tốt, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất. Khi có sự cố, Công ty được điện lực thông báo bằng văn bản ít nhất 5 ngày. Công ty rất hài lòng trước công tác cung cấp điện cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của điện lực”.

Đại diện hộ dân sử dụng điện, ông Nguyễn Vương Hoa (Kim Động - Hưng Yên) đánh giá “Điện mạnh, ổn định nên chúng tôi không còn phải dùng ổn áp như trước đây. Từ đó giúp thuận lợi trong sinh hoạt cũng như tăng tuổi thọ của thiết bị sử dụng điện trong gia đình. Khi có sự cố, nhân viên điện lực xử lý rất nhanh - kể cả ngay trong đêm”.

Lê Hoa