Những giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã trình bày tham luận: “Các giải pháp triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong EVN đối với lĩnh vực truyền tải điện”.

Lấy con người làm trung tâm

Để chuyển đổi số thành công, EVNNPT đặt con người làm trung tâm, chuyển đổi từ nhận thức. Cụ thể, từ năm 2019, đơn vị đã đẩy mạnh phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhận thức về an toàn thông tin đến các lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

Dùng thiết bị không người lái kiểm tra TBA 500kV Đà Nắng

Dùng thiết bị không người lái kiểm tra TBA 500kV Đà Nẵng

EVNNPT thực hiện tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và đơn vị; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của EVN, EVNNPT về chuyển đổi số; các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện đào tạo qua eLearning kết hợp cuộc thi online để phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin.

EVNNPT đã nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tài trợ, dự kiến triển khai trong năm 2021 để thực hiện khảo sát, đánh giá, quy trình nghiệp vụ, thông tin dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, các công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền tải điện tiến đến xây dựng lộ trình chuyển đổi số, đề xuất hiệu chỉnh các quy trình nội bộ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: năm 2020, EVNNPT đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đó ưu tiêu ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động quản lý kỹ thuật. EVNNPT đã đăng ký nhiều đề tài sáng tạo về ứng dụng công nghệ kỹ thuật số như: giám sát đường dây bằng thiết bị không người lái, quản lý công tác kiểm tra đường dây trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh, sử dụng robot giám sát ghi thông số vận hành TBA…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tham luận tại Hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Mặt khác, để chuẩn bị cho các bài toán phân tích, trợ giúp quyết định, hướng đến một lưới điện thông minh hơn, EVNNPT đã đẩy mạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu truyền tải điện, xây dựng chuẩn dữ liệu tham chiếu truyền tải điện dựa trên mô hình CIM (IEC-61968, IEC-61970), đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu lên PMIS/MDMS, số hóa hồ sơ kỹ thuật và xây dựng thư viện điện tử định hướng thiết bị là trung tâm, xây dựng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Quản lý tập trung dữ liệu tại Kho dữ liệu dùng chung dựa trên mô hình CIM.

Trong công việc điều hành, giải pháp về văn phòng số sẽ được nghiên cứu triển khai trong năm 2021 nhằm triển khai linh hoạt các cuộc họp tại bất kì đâu, hỗ trợ tối đa lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành ứng dụng các công nghệ như tự động chuyển giọng nói thành văn bản.

Kế hoạch giai đoạn 2021-2022 của EVNNPT là hoàn thành việc số hóa hồ sơ và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý an toàn; bảo vệ đường dây/trạm biến áp/phương án an ninh trận tự; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo trong đào tạo huấn luyện...

Thiết bị “Rồng lửa 2” do PTC2 sáng chế, sử dụng để đốt các vật thể lạ trên lưới truyền tải điện mà không phải cắt điện
Thiết bị “Rồng lửa 2” do PTC2 sáng chế, sử dụng để đốt các vật thể lạ trên lưới truyền tải điện mà không phải cắt điện

Ngoài ra, Tổng công ty cũng triển khai mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin bao gồm lực lượng tại chỗ; giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin.

Thanh Tú