NIFERCO: Top 30 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất HNX

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2017, tổng kết hoạt động niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2016 – 2017; đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, Côn

Hội nghị thu hút sự tham gia của 380 đại biểu là các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại HNX; đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và các chuyên gia từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế...

Sau 4 năm liên tiếp thực hiện các chương trình đánh giá, công bố thông tin và minh bạch, năm nay, HNX đã chính thức triển khai đánh giá về quản trị công ty đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Việc này nhằm có cái nhìn sát thực về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc OECD và đưa ra thị trường những hình mẫu tiêu biểu để các doanh nghiệp học tập (HNX cho biết trong thời gian tới các hoạt động quản trị công ty cũng sẽ được áp dụng với nhóm các doanh nghiệp đăng ký giao dịch).

Theo đại diện lãnh đạo HNX, với mục tiêu hướng về doanh nghiệp, HNX đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống pháp lý, thúc đẩy áp dụng quản trị công ty tại doanh nghiệp, quảng bá, kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, phát triển sản phẩm mới và tăng cường kết nối HNX với doanh nghiệp. Tại hội nghị, HNX đã công bố kết quả Chương trình đánh giá chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2016 - 2017 và vinh danh các doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất.

Tổng kết chương trình Đánh giá chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội năm 2016-2017, Hội nghị cũng đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất HNX về công bố thông tin và minh bạch.